Standard Svensk standard · SS-EN ISO 105-E07:2010

Textil - Färghärdighetsprovning - Del E07: Färghärdighet mot vattendroppar (ISO 105-E07:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 105 specifies a method for determining the resistance of the colour of textiles of all kinds and in all forms to spotting by water.

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg, tvätt och vatten, SIS/TK 160/AG 02

Internationell titel: Textiles - Tests for colour fastness - Part E07: Colour fastness to spotting: Water (ISO 105-E07:2010)

Artikelnummer: STD-73964

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-04-29

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 105-E07