Standard Svensk standard · SS-EN ISO 105-E07

Textil - Färghärdighetsprovning - Del E07: Färghärdighet mot vattendroppar (ISO 105-E07:1989)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 105-E07:2010

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Textiles: Tests for colour fastness - Part E07: Colour fastness to spotting: Water (ISO 105-E07:1989)

Artikelnummer: STD-20677

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-30

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 105-E07:2010