Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1833-9:2019

Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 9: Blandningar av acetat med vissa andra fibrer (metod med bensylalkohol) (ISO 1833-9:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1833-9:2019

Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 9: Blandningar av acetat med vissa andra fibrer (metod med bensylalkohol) (ISO 1833-9:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method, using benzyl alcohol, to determine the mass percentage of acetate, after removal of non-fibrous matter, in textiles made of mixtures of
— acetate
with
— triacetate, polypropylene, elastolefin, melamine, polypropylene/polyamide bicomponent and polyacrylate fibres.

Ämnesområden

Textilfibrer Allmänt (59.060.01) Syntetfibrer (59.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1833-9:2019

Textil - Kvantitativ kemisk analys - Del 9: Blandningar av acetat med vissa andra fibrer (metod med bensylalkohol) (ISO 1833-9:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemi, SIS/TK 160/AG 06

Internationell titel: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol) (ISO 1833-9:2019)

Artikelnummer: STD-80017670

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-22

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 1833-9:2010