Standardutveckling · SIS/TK 616

Cirkulär ekonomi

Världen står inför stora utmaningar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhällen för framtiden. Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå detta är cirkulär ekonomi. Men vad är cirkulär ekonomi, hur mäter vi det och hur implementerar vi det i affärsmodeller? I SIS/TK 616 arbetar vi aktivt inom den globala standardiseringen för att besvara dessa frågor och påverka framtidens standarder.

Cirkulär ekonomi är mer aktuellt än någonsin och behovet är stort av att lära av varandra och bygga samförståelse kring bl.a. hur det definieras, implementeras och mäts. Cirkulär ekonomi kommer påverka alla olika branscher och någon typ av anpassning kommer krävas från alla aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar.

På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta i SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi. I kommittén samlas företag, myndigheter och organisationer i ett unikt nätverk som tillsammans representerar Sverige. Vi representerar Sverige inom den globala standardiseringen. 
Genom att branscher samlas inom standardiseringen möjliggör vi att överenskommelserna kring standarder är brett förankrade och att alla länder får vara med och bestämma vad som ska ingå i morgondagens standard. 

Pågående arbete

Just nu tas det fram standardförslag på terminologi inom cirkulär ekonomi för att enas om gemensam definition av t.ex. cirkularitet. Parallellt med detta tas standardförslag gällande hur det ska mätas och hur vi kan möjliggöra implementering i, och anpassning av, affärsmodeller fram. Standardiseringen som pågår inom cirkulär ekonomi är uppdelat i fyra områdesspecifika arbetsgrupper:

Group 1: Principles, Framework, Terminology, Management Systems standards
Group 2: Guidance for implementation and sectoral applications
Group 3: Measuring Circularity
Group 4: Specific Issues

Kommittén bevakar och deltar aktivt i arbetet som sker i den internationella kommittén ISO/TC 323 Circular Economy. Sverige är mycket aktiva i arbetet och arbetar för att svenska intressen tas i beaktande och att kvalitén på standarderna hålls på en hög nivå.

Nästa internationella plenarmöte hålls i Japan, juni 2020.

Välkomna att gå med i SIS/TK 616!

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 10 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
Avfall Sverige AB, Malmö
Jernkontoret, Stockholm
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
RagnSells Recycling AB, Sollentuna
Rise Swecast AB, JÖNKÖPING
Statistiska centralbyrån, Stockholm
Tarkett AB Sales, Sollentuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 323, Circular economy
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Informationsblad TK 616

Vill du kunna printa informationen eller dela den på ett enkelt sätt?

Klicka HÄR för nedladdningsbar info om SIS/TK 616.

Kalender
2020
maj
fre
29
Möte TK 616
12:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se

Relaterat