Standardutveckling · SIS/TK 616

Cirkulär ekonomi

Världen står inför stora utmaningar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhällen för framtiden. Ett viktigt verktyg för att kunna göra detta är just cirkulär ekonomi. Men vad är cirkulär ekonomi, hur mäter vi det och hur gör vi våra affärsmodeller mer cirkulära? Det är frågor i behov av svar och i SIS/TK 616 arbetar vi aktivt inom den globala standardiseringen för att besvara dessa, genom att ta fram framtidens standarder inom cirkulär ekonomi.

Cirkulär_Ekonomi_SIS.png

Cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, handlar om att tillvarata och allokera resurser inom ett kretslopp. Det inkluderar anskaffande och användning av resurser såväl användning av befintliga resurser som resurs till nya produkter, för att samtidigt bidra till en hållbar utveckling som möter dagens miljömässiga, sociala och ekonomiska behov utan att riskera möjligheten för framtida generationer att möta sina behov.

I en värld med stora hållbarhetsutmaningar är cirkulär ekonomi mer aktuellt än någonsin och kommer påverka alla olika branscher, varav någon typ av anpassning kommer krävas från samtliga aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar. Behovet är stort av att lära av varandra och bygga samförståelse kring bl.a. hur det definieras, implementeras, mäts och utvärderas. Standarder kommer bli viktiga verktyg för att uppnå detta och vägleda verksamheter med ambition att bli mer cirkulära. På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta område i kommittén SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi.

I kommittén samlas företag, myndigheter och organisationer i ett unikt nationellt såväl internationellt nätverk som tillsammans påverkar innehållet i kommande standarder. Genom att dessa aktörer från olika branscher samlas inom standardiseringen, möjliggörs brett deltagande av länder och brett förankrade överenskommelser. 

Pågående arbete

SIS/TK 616 representerar Sverige i den globla standardiseringen genom att vi bevakar och aktivt deltar i arbetet inom den internationella kommittén ISO/TC 323 Circular EconomyUnder ISO/TC 323 finns fem områdesspecifika arbetsgrupper:

WG 1: Terminology, principles, frameworks and management system standard
WG 2: Practical approaches to develop and implement Circular Economy
WG 3: Measuring and assessing circularity
WG 4: Circular economy in practice: experience feedback
WG 5: Product Circularity Data Sheet

I samarbete med ISO/TC 207 Environmental management har ytterligare en arbetsgrupp startat: 

ISO/TC 323/JWG 14: Secondary Materials

Genom vår bevakning och aktiva deltagande arbetar vi för att påverka innehållet så svenska intressen tas i beaktande samt att kvalitén på standarderna hålls på en hög nivå. Vill du också vara med och påverka?

VÄLKOMMEN ATT GÅ MED I SIS/TK 616!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
ISO 59014, Secondary materials — Principles, sustainability and traceability requirements
ISO 59004, Cirkulär Ekonomi - Terminologi, principer och vägledning för implementation
ISO 59020, Cirkulär Ekonomi - Mäta och utvärdera cirkularitet
ISO 59010, Cirkulär Ekonomi - Vägledning för övergång av affärsmodeller och värdenätverk
ISO/TR 59031, Circular economy - Performance-based approach - Analysis of cases studies
ISO/TR 59032.2, Circular economy - Review of business model implementation
ISO 59040, Circular Economy — Product Circularity Data Sheet
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Bintel AB, Lund
Duni AB, MALMÖ
Dustin AB, Nacka Strand
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Futuense AB, Stockholm
Godsinlösen Nordic AB, Staffanstorp
Goodpoint AB, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Inlandets Teknikpartner AB, Vilhelmina
Jernkontoret, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Linköpings Universitet, Linköping
Miljö- & Avfallsbyrån i Mälardalen AB, Västerås
OSG - Sustainable Business AB, Falköping
RagnSells Recycling AB, Frösön
Ramboll Sverige AB, Stockholm
Rebel Light, Hägersten
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Stena Recycling AB, Göteborg
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Svenska institutet för standarder, Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14, Joint ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323 WG: Secondary materials
ISO/TC 323, Circular economy
ISO/TC 323/WG 1, Terminology, principles, frameworks and management system standard
ISO/TC 323/WG 2, Practical approaches to develop and implement Circular Economy
ISO/TC 323/WG 3, Measuring and assessing circularity
ISO/TC 323/WG 4, Circular Economy in practice: experience feedback
ISO/TC 323/WG 5, Product circularity data sheet
CEN/TC 473, Circular Economy
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Standardisering inom regering och myndigheter
SIS områdessida för cirkulär ekonomi

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg9.png
sdg11.png
sdg12.png

Läs mer om de globala målen här >

Remisswebbinarium - Cirkulär ekonomi

Se presentationerna från SIS/TK 616 remisswebbinarium Cirkulär ekonomi från den 14 juni 2023.

Till följd av tre nya standardförslag inom cirkulär ekonomi hölls ett remisswebbinarium för att ge en introduktion till standardisering, belysa vad de tre standarderna kan bidra till, samt hur standardiseringen i den svenska kommittén SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi går till.

Hölls tillsammans med:

  • Laura Linnala, Projektledare SIS
  • Mattias Lindahl, Ordförande SIS/TK 616 Cirkulär Ekonomi

Event - Cirkulär Framtid

Välkommen att se SIS digitala eventserie som sändes den 13-14 oktober 2023!

Hämta inspiration till din verksamhets resa mot en resurseffektiv och cirkulär affärsmodell, genom att enkelt och kostnadsfritt ta del av experternas kunskaper och diskussioner mellan ledande aktörer som driver utvecklingen framåt.

För dig som är kommittédeltagare

Kalender

2023
oktober
fre
13
ISO/TC 323 Plenary week
09:00 - 14:00
fre
13
ISO/TC 323/WG 1 Meeting
14:00 - 17:00
mån
16
SIS/TK 616 Meeting
08:00 - 10:00
november
mån
13
ISO/TC 323/WG 1 Meeting
15:00 - 18:00
tis
21
ISO/TC 323/WG 1 Meeting
15:00 - 18:00
ons
22
SIS/TK 616 Intressentmöte
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Niclas Widell
Vice projektledare
niclas.widell@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Mattias Lindahl
Ordförande
Linköpings universitet