Standardutveckling · SIS/TK 616

Cirkulär ekonomi

Världen står inför stora utmaningar för att uppnå hållbarhetsmål och ställa om och anpassa samhällen för framtidens. Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå detta är cirkulär ekonomi. Men vad är det, hur mäter vi det och hur implementerar vi det i affärsmodeller? I SIS/TK 616 arbetar vi aktivt inom den globala standardiseringen för att besvara dessa frågor.

Just nu tas det fram standardförslag på terminologi inom cirkulär ekonomi för att enas om gemensam definition av t.ex. cirkularitet, men även standardförslag gällande hur det ska mätas och hur vi kan möjliggöra implementering i, och anpassning av, affärsmodeller. Genom att branscher samlas inom standardiseringen möjliggör vi att överenskommelserna kring standarder är brett förankrade och att alla länder får vara med och bestämma vad som ska ingå i morgondagens standard. Standardiseringen som pågår inom cirkulär ekonomi är uppdelat i fyra områdesspecifika arbetsgrupper:

Group 1: Principles, Framework, Terminology, Management Systems standards
Group 2: Guidance for implementation and sectoral applications
Group 3: Measuring Circularity
Group 4: Specific Issues

Kommittén bevakar och deltar i arbetet som sker i den internationella kommittén ISO/TC 323 Circular Economy. Sverige är mycket aktiva i arbetet och arbetar för att svenska intressen tas i beaktande och att kvalitén på standarderna hålls på en hög nivå.

Nästa internationella plenarmöte hålls i Japan, juni 2020.

Välkomna att gå med i SIS/TK 616!

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 7 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Jernkontoret, Stockholm
Kemikalieinspektionen, Sundbyberg
Linköpings universitet, Linköping
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Tarkett AB Sales, Sollentuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 323, Circular economy
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare

laura.linnala@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent

andrea.lins@sis.se

Relaterat