Standardutveckling · SIS/TK 640

Koldioxidavskiljning, användning och lagring

För att klara klimatomställningen måste industrins utsläpp minska. Tekniker för att fånga in och gräva ned koldioxid (CCS), samt användning av infångade kolatomer som råvara i produkter (CCU) ska bidra till att nå ambitionerna med EU:s klimatkrav och ett område där regeringen och många svenska verksamheter nu satsar stort. Särskilt avskiljning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS, anses vara en viktig kompletterande åtgärd utöver de kraftiga utsläppsminskningar som behöver göras för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Det finns redan tillgänglig och väl beprövad CCS-teknik men det krävs stora investeringar. Standarder fungerar som ett komplement för att uppmuntra investeringar, för att säkerställa en säker och effektiv implementering av tekniken, och för att dokumentera koldioxidströmmens kvalitet och ursprung.

Projektets mål är att:  

  • följa den tekniska standardutvecklingen på CCS-området både nationellt och internationellt; 
  • identifiera, diskutera och vid behov lämna förslag till åtgärder avseende tekniska, ekonomiska och juridiska hinder för att svenska aktörer ska kunna tillämpa CCS nationellt och internationellt; 

Projektet är särskilt relevant för verksamheter som:

  • ser kolsänkor som affärsidé, och på så sätt önskar optimera sina investeringar inom området;
  • åtagit sig att reducera utsläpp från process- och basindustrin, fjärrvärmebranschen, samt cementproduktion och raffinaderi;
  • projekterar, upphandlar, provar och installerar CCS-tekniker och komponenter;
  • äger, driver och/eller förvaltar en CCS-anläggning och/eller projekt.

Genom att gå med i kommittén får du möjlighet att få tidig information om nya standardiseiringskrav 2-3 år innan de når marknaden, eller direkt påverka innehållet och utformningen av standarder. Slutligen ger deltagandet tillgång till samtliga publicerade standarder inom området.

Mer information om kommitténs arbete:

Varför ska min organisation delta i kommittén?
VIlka standarder finns i dag?
Vilka standarder behövs?
Deltagare 5 företag och organisationer
E.ON Energiinfrastruktur AB, Malmö
E.ON Sverige AB, Malmö
Ferrosilva AB, Västerås
Fortum Waste Solutions AB, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 265, Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage
CEN/TC 474, CO2 capture, transportation, utilization, storage and carbon accounting
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS Deltagarportal

En digital arbetsyta för dokumenthantering, dialog och interaktion för dig som deltagare.

Logga in >

Vad är koldioxidavskiljning och lagring (CCS)?
Vad är koldioxidavskiljning och användning (CCU)?
Vad innebär bio-CCS och CCU?
Finns det förutsättningar för koldioxidlagring i Sverige?

Kalender

2024
mars
tor
21
Kick-off möte med SIS/TK 640
10:00 - 15:00
juni
tis
4
18th plenary meeting of ISO/TC 265
10:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Alicia Björnsdotter
Vice projektledare
alicia.bjornsdotter@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se