Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 516

Nanoteknik

Nanopartiklar är väldigt små och kan med sin litenhet ha många användningsområden. De används för att ge material nya egenskaper som man tidigare trodde det inte kunde ha. Kommittén arbetar fram standarder för bland annat bedöma hälsoeffekter av nanopartiklar, beskriva egenskaper och definiera vad som är nanopartikel.

Kommittén för nanoteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Med de särskilda egenskaper som nanomaterial har ges möjlighet till förbättrade materialegenskaper och nya tillämpningsområden. Syftet med standarder för nanoteknik är att skänka trygghet och trovärdighet till att nanoteknik inte orsakar nya larm av miljörisker eller farliga arbetsplatser.

Standardena gäller hälsa och säkerhet vid tillverkning och användning av nanopartiklar men också att beskriva och mäta partiklar.

Fotokatalys är ett område kommittén också aktivt deltar i. Fotokatalys har betydelse för rening av bland annat luft och vatten.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 45 standarder
ISO 20660, Nanotechnologies - Materials specification - Antibacterial silver nanoparticles
CEN/TC 352 N 633, Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage
CEN/TS , Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
ISO/TR 12885, Nanoteknologi - Hälso och säkerherhetsrutiner gällande nanoteknik på arbetsplastser
EN , Nanotechnologies - Nano and micro scratch testing
ISO/IEC 62607-6-3, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Graphene - Characterization of graphene domains and defects - Part 6-3:
ISO 20814, Nanotechnologies -- Testing of the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation
ISO/TR 20489, Separation and size fractionation for the characterisation of metal-based nanoparticles in water samples
ISO 62565-3-1, Nanomanufacturing - Material specifications - Part 3-1: Graphene - Blank detail specification
ISO/TR 19733, Matrix of characterization and measurement methods for graphene
CEN ISO/TS 19590, Nanopartiklar - Storleksfördelning och koncentration av oorganiska nanomaterial i vattenhaltiga medier via induktivt kopplad en-partikel plasmaspektrometri
ISO/TR 21386, Nanotechnologies - Considerations for the measurement of nano-objects, and their aggregates and agglomerates (NOAA) in the environment
ISO/TS 22761, Nanotechnologies - Magnetic nanoparticles - Part 2: Nanostructured superparamagnetic beads for nucleic acid extraction - Specification of characteristics and measurements
CEN/TC 352 N 673, Nanoteknologi - Lämplighet av mätmetoder på partikelstorlek och yta för bedömning av mängd nanomaterial i provbit
CEN/TS 17276, Nanoteknologi - Vägledning till livscykelanalys - Tillämpning av EN ISO 14044:2006 för tillverkade nanomaterial
CEN/TS 17274, Nanoteknologi - Vägledning till styrande protokoll för explosivitet och brännbarhet hos pulver innehållande nanomaterial (för transport, hantering och förvaring)
CEN/TS 17275, Nanoteknologi - Vägledning till hantering och bortskaffande av avfall från tillverkning och beabetning av tillverkade nanomaterial
ISO/TS 21357, Nanotechnologies - Evaluation of the mean size of nano-objects in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS)
ISO 17200, Nanoteknologi - Nanopartiklar i pulverform - Egenskaper och mått
ISO/TS 23459, Nanotechnologies - Monitoring of protein secondary structure alteration following an interaction by nanomaterials - Circular dichroism spectroscopy
ISO/TR 23463, Nanotechnologies: Characterization of carbon nanotube and carbon nanofiber aerosols in relation to inhalation toxicity tests
ISO/TS 16195, Nanotechnologies - Guidance for developing representative test materials consisting of nano-objects in dry powder form
ISO/TR 23397, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TS 23302, Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
ISO/TS 22292, Nanotechnologies - 3D image reconstruction of nano-objects using transmission electron microscopy
ISO/TS 22801, Nanotechnologies - Specification of nanoclays used for gas barrier films
ISO/TS 21346, Nanotechnologies - Characterization of cellulose elementary fibril samples
CEN/TS 17273, Nanoteknologi - Vägledning för detektering och identifiering av nanomaterial i komplexa martiser
EN 17120, Fotokatalys - Vattenrening - Egenskaper på fotokatalytiska material med mätning av nedbrytning av fenol
ISO/TS 22455, High throughput screening method for nanoparticles toxicity using 3D cells
ISO/TR 22293, Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials from commercial, nanomaterial-containing polymer composites
ISO/TS 22082, Nanotechnologies - In vivo toxicity assessment of nanomaterials using dechorionated zebrafish embryo
ISO/TR 22019, Nanotechnologies - Considerations in performing toxicokinetic studies of nanomaterials
ISO/TS 21975, Nanotechnologies - Polymeric nanocomposite films for food packaging - Barrier properties: characteristics and measurement methods
ISO 19749, Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy
ISO/TS 21633, Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in vitro
ISO/TR 21624, Considerations for in vitro studies of airborne engineered nanomaterials
ISO/TS 21237, Nanotechnologies - Nano-enhanced air filter media using nanofibres - Characteristics, performance and measurement methods
ISO/TS 21236-1, Nanotechnologies - Clay nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurement methods
ISO 21363, Nanoteknologi - Mätning av partikelstorlek och storleksfördelning med transmissionselektronmikroskopi
ISO/TS 21361, Nanotechnologies - Quantification of airborne nanoscale carbon black and amorphous silica in a manufacturing environment
ISO 21356, Nanotechnologies - Structural characterization of graphene
ISO/TS 19808, Nanotechnology - Specifications for Carbon Nanotube Suspension: characteristics and test methods
ISO/TS 19807-1, Nanotechnologies - Magnetic nanomaterials - Part 1: Magnetic nanosuspensions - Characteristics and measurements
ISO/TS -20660, Nanotechnologies - Materials specification - Antibacterial silver nanoparticles
Visa fler Visa färre
Utgivet 42 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 516/AG 1, Terminologi och nomenklatur
SIS/TK 516/AG 2, Mätteknik och karaktärisering
SIS/TK 516/AG 3, Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 516/AG 4, Materialspecifikationer
SIS/TK 516/AG 5, Produkter och applikationer
SIS/TK 516/AG F, Fotokatalys
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Malmö
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Industrifacket Metall, Stockholm
Karolinska Institutet, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap, Stockholm
Lunds universitet, Lund
Lunds universitet, Lund
RISE Innventia AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
SwedNanoTech AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 229, Nanotechnologies
ISO/TC 229/WG 5, Products and applications
CEN/TC 352, Nanotechnologies
CEN/TC 386, Photocatalysis
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap Nanoteknik Fysik, kemi


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth

Niklas Jungerth
Projektledare
08-55552158
niklas.jungerth@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se