Standardutveckling · SIS/TK 516

Nanoteknik

Nanopartiklar är väldigt små och kan med sin litenhet ha många användningsområden. De används för att ge material nya egenskaper som man tidigare trodde det inte kunde ha. Kommittén arbetar fram standarder för bland annat bedöma hälsoeffekter av nanopartiklar, beskriva egenskaper och definiera vad som är nanopartikel.

Kommittén för nanoteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Med de särskilda egenskaper som nanomaterial har ges möjlighet till förbättrade materialegenskaper och nya tillämpningsområden. Syftet med standarder för nanoteknik är att skänka trygghet och trovärdighet till att nanoteknik inte orsakar nya larm av miljörisker eller farliga arbetsplatser.

Standardena gäller hälsa och säkerhet vid tillverkning och användning av nanopartiklar men också att beskriva och mäta partiklar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 58 standarder
ISO 62565-3-1, Nanomanufacturing - Material specifications - Part 3-1: Graphene - Blank detail specification
ISO/TS -20660, Nanotechnologies - Materials specification - Antibacterial silver nanoparticles
ISO/IEC 62607-6-3, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Graphene - Characterization of graphene domains and defects - Part 6-3:
ISO/TS 21633, Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in vitro
ISO/TS 21975, Nanotechnologies - Polymeric nanocomposite films for food packaging - Barrier properties: characteristics and measurement methods
ISO/TR 22019, Nanotechnologies - Considerations in performing toxicokinetic studies of nanomaterials
ISO/TS 22082, Nanotechnologies - In vivo toxicity assessment of nanomaterials using dechorionated zebrafish embryo
ISO/TR 22293, Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials from commercial, nanomaterial-containing polymer composites
ISO/TS 22455, High throughput screening method for nanoparticles toxicity using 3D cells
CEN/TS , Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
ISO/TS 22801, Nanotechnologies - Specification of nanoclays used for gas barrier films
ISO/TS 22292, Nanotechnologies - 3D image reconstruction of nano-objects using transmission electron microscopy
CEN/TC 352 N 633, Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage
ISO/TR 23397, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TR 23463, Nanotechnologies: Characterization of carbon nanotube and carbon nanofiber aerosols in relation to inhalation toxicity tests
ISO/TS 23459, Nanotechnologies - Monitoring of protein secondary structure alteration following an interaction by nanomaterials - Circular dichroism spectroscopy
CEN/TC 352 N 673, Nanoteknologi - Lämplighet av mätmetoder på partikelstorlek och yta för bedömning av mängd nanomaterial i provbit
ISO/TS 22761, Nanotechnologies - Magnetic nanoparticles - Part 2: Nanostructured superparamagnetic beads for nucleic acid extraction - Specification of characteristics and measurements
ISO/TS 23362, Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control - Material specification
ISO/TS 10798, Nanotechnologies - Characterization of carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry
ISO/TS 23034, Method to estimate cellular uptake of carbon nanomaterials using optical absorption
ISO/TS 23650, Nanotechnologies - Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials
ISO/TS 21412, Nanotechnologies - Nanostructured layers for enhanced electrochemical bio-sensing applications - Characteristics and measurements
ISO/TS 21236-2, Nanotechnologies - Clay nanomaterials - Part 2: Specification of clay nanomaterials used for gas barrier films
ISO/TS 23690, Nanotechnologies — Multiwall carbon nanotubes — Determination of amorphous carbon content by thermogravimetric analysis
ISO 23652, Nanotechnologies - Considerations for radiolabelling methods of nanomaterials for performance evaluation
ISO 23366, Nanotechnologies — Performance evaluation of quantification methods of biomolecules using fluorescent nanoparticles
ISO 4988, Nanotechnologies: Bioavailability assessment of Manufactured Nanomaterials in aquatic environment using Tetrahymena sp.
ISO/TS 5094, Nanotechnologies — Assessment of peroxidase-like activity of metal and metal oxide nanoparticles
ISO/TS 5341, Nanotechnologies - Nomenclature - Part 1: General nomenclature
ISO/IEC TR 63258, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TS 23878, Nanotechnologies — Positron annihilation lifetime measurement for nanopore evaluation in materials
ISO/TS 12025, Nanoteknologi - Beräkning av mängd frisläppta nanopartiklar från pulver skapat av aerosoler
ISO/TS 7666, Evaluation method for chronic inhalation toxicity based on lung burden of nanomaterials
ISO 4958, Nanotechnologies — Liposomes terminology
ISO/TS 7833, Extraction method of nanomaterials from organs by the proteinase K digestion
ISO 80004-1, Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer
ISO/TS 23359, Nanotechnologies — Chemical characterization of graphene in in powders and suspensions
ISO/TS 21356-2, Nanotechnologies — Structural characterization of graphene — Part 2: Chemical vapour deposition (CVD) grown graphene
ISO/TR 24672, Nanotechnologies — Guidance on the measurement of nanoparticle number concentration
ISO/TS 10689, Nanotechnologies - Superhydrophobic surfaces and coatings: characteristics and performance assessment
ISO/TS 10818, Nanotechnologies - Textiles containing nanomaterials and nanostructures - Superhydrophobic characteristics and durability assessment
EN ISO 80004-1, Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer (ISO/DIS 80004-1:2021)
ISO 19337, Nanotechnologies - Characteristics of working suspensions of nano-objects for in vitro assays to evaluate inherent nano-object toxicity
ISO 4962, Nanotechnologies — In vitro nanoparticle phototoxicity assay
ISO/TS 23879, Nanotechnologies — Structural characterization of graphene — Part 2: Chemical vapour deposition (CVD) grown graphene
ISO/TR 13329, Nanoteknologi - Framställning av materialsäkerhetsblad
CEN ISO/TS 19807-2, Nanoteknologier - Magnetiska nanomaterial - Del 2: Specifikation av egenskaper och mätningar av nanostrukturerade superparamagnetiska partiklar för extraktion av nukleinsyra (ISO/TS 19807-2:2021)
EN ISO 4958, Nanotechnologies — Liposomes terminology
CEN ISO/TS 21356-2, Nanotechnologies — Structural characterization of graphene — Part 2: Chemical vapour deposition (CVD) grown graphene
ISO/TS 18956, Nanotechnology — Monitoring of proteins structural stability exposed to nanomaterials by MALDI-TOF mass spectrometry method
EN ISO 19749, Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy (ISO 19749:2021)
CEN ISO/TS 21357, Nanotechnologies - Evaluation of the mean size of nano-objects in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS) (ISO/TS 21357:2022)
ISO/TS 4963, Nanotechnologies — Radiotelemetry-spectral-echocardiography based real-time surveillance protocol for in vivo toxicity detection and monitoring of engineered nanomaterials (ENM)
ISO/TS 20510, Guidelines to use synthetic biological reference materials for nanoscale imaging by electron microscopy for life sciences and clinical diagnostics
ISO/TS 20477, Nanoteknologi - termer respektive definitioner för nanocellulosa
ISO 9651, Nanotechnologies — Classification framework for commercial graphene
ISO/TS 18196, Nanoteknologi - Mätmatris för karaktärisering av nanoföremål
Visa fler Visa färre
Utgivet 63 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur
SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering
SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer
SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer
SIS/TK 516/AG 06, Grafen
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
2D fab AB, Sundsvall
Bright Day Graphene AB, Bromma
GraphMaTech AB, Uppsala
IF Metall, Stockholm
Lunds universitet, Lund
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, Sundsvall
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
SIO Grafen, Göteborg
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, Falun
Tenutec AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
ISO/TC 229, Nanotechnologies
ISO/TC 229/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature
ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization
ISO/TC 229/WG 3, Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies
ISO/TC 229/WG 4, Material specifications
ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications
CEN/TC 352, Nanotechnologies
CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation
CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur:

ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature

SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering:

CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation

ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization

SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet:

CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects

ISO/TC 229/WG 3, Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies

SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer:

ISO/TC 229/WG 4, Material specifications

SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer:

ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications

SIS/TK 516/AG 06, Grafen:

CEN/TC 352, Nanotechnologies

CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation

CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects

ISO/TC 229, Nanotechnologies

ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature

ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization

ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (07) Nanoteknik (07.120) Fysik, kemi (07.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Vinnovabidrag till standardisering av grafen

Grafen och nanocellulosa, från gapanalys till stärkt svensk konkurrenskraft med standardiseringsverktyg

För fortsatt teknikutveckling och för att nå klimatmålen blir det allt viktigare med nya avancerade material i produkter. För det krävs också nya standarder.

I projektet som finansierades av  Vinnova, arbetade man med att utveckla metoder för att implementera standardisering på nanoteknik-området. Projektet drevs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE Bioekonomi och hälsa och Svenska institutet för standarder, SIS.

Läs slutrapporten i sin helhet här:
"Graphene and nanocellulose – from GAP analysis to increased competitiveness with the aid of standardization, the report"

Nystartad arbetsgrupp Grafen

Kontakta SIS projektledning för att ha chans att påverka framtidens standarder inom Grafen!

Kalender

2023
april
tor
13
TK 516 Möte
10:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se