Standardutveckling · SIS/TK 516

Nanoteknik

Nanopartiklar är väldigt små och kan med sin litenhet ha många användningsområden. De används för att ge material nya egenskaper som man tidigare trodde det inte kunde ha. Kommittén arbetar fram standarder för bland annat bedöma hälsoeffekter av nanopartiklar, beskriva egenskaper och definiera vad som är nanopartikel.

Kommittén för nanoteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Med de särskilda egenskaper som nanomaterial har ges möjlighet till förbättrade materialegenskaper och nya tillämpningsområden. Syftet med standarder för nanoteknik är att skänka trygghet och trovärdighet till att nanoteknik inte orsakar nya larm av miljörisker eller farliga arbetsplatser.

Standardena gäller hälsa och säkerhet vid tillverkning och användning av nanopartiklar men också att beskriva och mäta partiklar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 50 standarder
ISO 62565-3-1, Nanomanufacturing - Material specifications - Part 3-1: Graphene - Blank detail specification
ISO/TS -20660, Nanotechnologies - Materials specification - Antibacterial silver nanoparticles
ISO/IEC 62607-6-3, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Graphene - Characterization of graphene domains and defects - Part 6-3:
ISO/TS 19808, Nanotechnology - Specifications for Carbon Nanotube Suspension: characteristics and test methods
ISO/TS 21236-1, Nanotechnologies - Clay nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurement methods
ISO/TS 21237, Nanotechnologies - Nano-enhanced air filter media using nanofibres - Characteristics, performance and measurement methods
ISO/TS 21633, Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in vitro
ISO/TS 21975, Nanotechnologies - Polymeric nanocomposite films for food packaging - Barrier properties: characteristics and measurement methods
ISO/TR 22019, Nanotechnologies - Considerations in performing toxicokinetic studies of nanomaterials
ISO/TS 22082, Nanotechnologies - In vivo toxicity assessment of nanomaterials using dechorionated zebrafish embryo
ISO/TR 22293, Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials from commercial, nanomaterial-containing polymer composites
ISO/TS 22455, High throughput screening method for nanoparticles toxicity using 3D cells
CEN/TS , Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
ISO/TS 22801, Nanotechnologies - Specification of nanoclays used for gas barrier films
ISO/TS 22292, Nanotechnologies - 3D image reconstruction of nano-objects using transmission electron microscopy
ISO/TS 23302, Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
CEN/TC 352 N 633, Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage
ISO/TR 23397, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TR 23463, Nanotechnologies: Characterization of carbon nanotube and carbon nanofiber aerosols in relation to inhalation toxicity tests
ISO/TS 23459, Nanotechnologies - Monitoring of protein secondary structure alteration following an interaction by nanomaterials - Circular dichroism spectroscopy
ISO/TS 21357, Nanotechnologies - Evaluation of the mean size of nano-objects in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS)
CEN/TC 352 N 673, Nanoteknologi - Lämplighet av mätmetoder på partikelstorlek och yta för bedömning av mängd nanomaterial i provbit
ISO/TS 22761, Nanotechnologies - Magnetic nanoparticles - Part 2: Nanostructured superparamagnetic beads for nucleic acid extraction - Specification of characteristics and measurements
ISO/TS 10867, Nanoteknologi - Karaktärisering av enkelväggiga kolnanorör med nära infraröd fotoluminiscensspektroskopi
ISO/TS 11251, Nanoteknologi - Karaktärisering av volatila beståndsdelar i enkelväggiga kolnanorör med användning av gasanalys/gaskromatografmasspektrometri
ISO 23151, Nanotechnologies - Particle size distribution for cellulose nanocrystals
ISO/TS 23362, Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control - Material specification
ISO/TS 10798, Nanotechnologies - Characterization of carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry
ISO/TS 23034, Method to estimate cellular uptake of carbon nanomaterials using optical absorption
ISO/TS 23650, Nanotechnologies - Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials
ISO/TS 19807-2, Nanoteknologier - Magnetiska nanomaterial - Del 2: Specifikation av egenskaper och mätningar av nanostrukturerade superparamagnetiska partiklar för extraktion av nukleinsyra
ISO/TS 21412, Nanotechnologies - Nanostructured layers for enhanced electrochemical bio-sensing applications - Characteristics and measurements
ISO/TS 21236-2, Nanotechnologies - Clay nanomaterials - Part 2: Specification of clay nanomaterials used for gas barrier films
ISO/TS 23690, Nanotechnologies — Multiwall carbon nanotubes — Determination of amorphous carbon content by thermogravimetric analysis
ISO 23367, Nanotechnologies — Performance characteristics of nanosensors for biomolecule detection
ISO 23366, Nanotechnologies — Performance evaluation of quantification methods of biomolecules using fluorescent nanoparticles
ISO 4988, Nanotechnologies: Bioavailability assessment of Manufactured Nanomaterials in aquatic environment using Tetrahymena sp.
ISO/TS 5094, Nanotechnologies — Assessment of peroxidase-like activity of metal and metal oxide nanoparticles
EN 16981, Fotokatalys - Ordlista
ISO/IEC TR 63258, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TS 23878, Nanotechnologies — Positron annihilation lifetime measurement for nanopore evaluation in materials
ISO/TS 12025, Nanoteknologi - Beräkning av mängd frisläppta nanopartiklar från pulver skapat av aerosoler
ISO 4958, Nanotechnologies — Liposomes terminology
ISO/TS 7833, Extraction method of nanomaterials from organs by the proteinase K digestion
ISO 80004-1, Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer
ISO/TS 23359, Nanotechnologies — Chemical characterization of graphene in in powders and suspensions
ISO/TS 21356-2, Nanotechnologies — Structural characterization of graphene — Part 2: Chemical vapour deposition (CVD) grown graphene
ISO/TR 24762, Nanotechnologies — Guidance on the measurement of nanoparticle number concentration
EN ISO 21363, Nanoteknologi - Mätning av partikelstorlek och storleksfördelning med transmissionselektronmikroskopi (ISO 21363:2020)
EN ISO 80004-1, Nanoteknologi - Vokabulär - Del 1: Grundläggande termer (ISO/DIS 80004-1:2021)
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur
SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering
SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer
SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer
SIS/TK 516/AG 06, Grafen
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
2D fab AB, Sundsvall
Bright Day Graphene AB, Bromma
GraphMaTech AB, UPPSALA
IF Metall, STOCKHOLM
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Lunds universitet, Lund
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, SUNDSVALL
RISE AB, Borås
RISE AB, Göteborg
RISE Innventia AB, Stockholm
SIO Grafen, Göteborg
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, FALUN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 30 internationella kommittéer
ISO/TC 229, Nanotechnologies
ISO/TC 229/CAG, Chairman Advisory Group
ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature
ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization
ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications
CEN/TC 352, Nanotechnologies
CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation
CEN/TC 352/WG 2, Commercial and other stakeholder aspects
CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects
CEN/TC 386, Photocatalysis
CEN/TC 386/WG 2, Air purification
CEN/TC 386/WG 6, Light source
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur:

ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature

SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering:

CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation

ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization

SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet:

CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects

ISO/TC 229/WG 3, Health, Safety and Environmental Aspects of Nanotechnologies

SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer:

ISO/TC 229/WG 4, Material specifications

SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer:

ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications

SIS/TK 516/AG 06, Grafen:

CEN/TC 352, Nanotechnologies

CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation

CEN/TC 352/WG 2, Commercial and other stakeholder aspects

CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects

CEN/TC 386, Photocatalysis

CEN/TC 386/WG 2, Air purification

CEN/TC 386/WG 6, Light source

ISO/TC 229, Nanotechnologies

ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature

ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization

ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (07) Nanoteknik (07.120) Fysik, kemi (07.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Seminarium - Standardisering av nanocellulosa och grafen ur ett nordiskt perspektiv

SIO Grafen bjuder tillsammans med SIS och RISE in till ett evenemang, om det internationella och främst det nordiska perspektivet på standardisering, den
28 september kl 9.00 – 12.00 ( via Zoom)

Läs mer och anmäl dig här

Hög tid utveckla standarder för nanomaterial

Pressmeddelande

För fortsatt teknikutveckling och för att nå klimatmålen blir det allt viktigare med nya avancerade material i produkter. För det krävs också nya standarder. I ett projekt, finansierat av Vinnova, ska metoder utvecklas för att implementera standardisering på nanoteknik-området.

Nystartad arbetsgrupp Grafen

Kontakta SIS projektledning för att ha chans att påverka framtidens standarder inom Grafen!

Kalender

2021
september
oktober
tis
12
TK-möte, Zoom
09:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se