Standardutveckling · SIS/TK 516

Nanoteknik

Nanopartiklar är väldigt små och kan med sin litenhet ha många användningsområden. De används för att ge material nya egenskaper som man tidigare trodde det inte kunde ha. Kommittén arbetar fram standarder för bland annat bedöma hälsoeffekter av nanopartiklar, beskriva egenskaper och definiera vad som är nanopartikel.

Kommittén för nanoteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Med de särskilda egenskaper som nanomaterial har ges möjlighet till förbättrade materialegenskaper och nya tillämpningsområden. Syftet med standarder för nanoteknik är att skänka trygghet och trovärdighet till att nanoteknik inte orsakar nya larm av miljörisker eller farliga arbetsplatser.

Standardena gäller hälsa och säkerhet vid tillverkning och användning av nanopartiklar men också att beskriva och mäta partiklar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 51 standarder
ISO 62565-3-1, Nanomanufacturing - Material specifications - Part 3-1: Graphene - Blank detail specification
ISO/TS -20660, Nanotechnologies - Materials specification - Antibacterial silver nanoparticles
ISO/IEC 62607-6-3, Nanomanufacturing - Key control characteristics - Graphene - Characterization of graphene domains and defects - Part 6-3:
ISO/TS 19808, Nanotechnology - Specifications for Carbon Nanotube Suspension: characteristics and test methods
EN , Nanotechnologies - Nano and micro scratch testing
ISO/TS 21356-1, Nanotechnologies - Structural characterization of graphene - Part 1: Graphene from powders and dispersions
ISO/TS 21236-1, Nanotechnologies - Clay nanomaterials - Part 1: Specification of characteristics and measurement methods
ISO/TS 21237, Nanotechnologies - Nano-enhanced air filter media using nanofibres - Characteristics, performance and measurement methods
ISO/TS 21633, Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in vitro
ISO 19749, Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy
ISO/TS 21975, Nanotechnologies - Polymeric nanocomposite films for food packaging - Barrier properties: characteristics and measurement methods
ISO/TR 22019, Nanotechnologies - Considerations in performing toxicokinetic studies of nanomaterials
ISO/TS 22082, Nanotechnologies - In vivo toxicity assessment of nanomaterials using dechorionated zebrafish embryo
ISO/TR 22293, Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials from commercial, nanomaterial-containing polymer composites
ISO/TS 22455, High throughput screening method for nanoparticles toxicity using 3D cells
ISO/TS 21346, Nanotechnologies - Characterization of cellulose elementary fibril samples
CEN/TS , Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects
ISO/TS 22801, Nanotechnologies - Specification of nanoclays used for gas barrier films
ISO/TS 22292, Nanotechnologies - 3D image reconstruction of nano-objects using transmission electron microscopy
ISO/TS 23302, Nanotechnologies - Guidance on measurands for characterising nano-objects and materials that contain them
CEN/TC 352 N 633, Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage
ISO/TR 23397, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TR 23463, Nanotechnologies: Characterization of carbon nanotube and carbon nanofiber aerosols in relation to inhalation toxicity tests
ISO/TS 23459, Nanotechnologies - Monitoring of protein secondary structure alteration following an interaction by nanomaterials - Circular dichroism spectroscopy
ISO/TS 21357, Nanotechnologies - Evaluation of the mean size of nano-objects in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS)
CEN/TC 352 N 673, Nanoteknologi - Lämplighet av mätmetoder på partikelstorlek och yta för bedömning av mängd nanomaterial i provbit
ISO/TS 22761, Nanotechnologies - Magnetic nanoparticles - Part 2: Nanostructured superparamagnetic beads for nucleic acid extraction - Specification of characteristics and measurements
ISO/TS 10867, Nanoteknologi - Karaktärisering av enkelväggiga kolnanorör med nära infraröd fotoluminiscensspektroskopi
ISO/TS 11251, Nanoteknologi - Karaktärisering av volatila beståndsdelar i enkelväggiga kolnanorör med användning av gasanalys/gaskromatografmasspektrometri
ISO 23151, Nanotechnologies - Particle size distribution for cellulose nanocrystals
ISO/TS 23362, Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control - Material specification
ISO/TS 10798, Nanotechnologies - Characterization of carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectrometry
ISO/TS 23034, Method to estimate cellular uptake of carbon nanomaterials using optical absorption
ISO/TS 23650, Nanotechnologies - Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials
ISO/TS 19807-2, Nanoteknologier - Magnetiska nanomaterial - Del 2: Specifikation av egenskaper och mätningar av nanostrukturerade superparamagnetiska partiklar för extraktion av nukleinsyra
ISO/TS 21412, Nanotechnologies - Nanostructured layers for enhanced electrochemical bio-sensing applications - Characteristics and measurements
ISO/TS 21236-2, Nanotechnologies - Clay nanomaterials - Part 2: Specification of clay nanomaterials used for gas barrier films
ISO PRF TS 80004-6, Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanoföremål
ISO/TS 23690, Nanotechnologies — Multiwall carbon nanotubes — Determination of amorphous carbon content by thermogravimetric analysis
CEN ISO/TS 80004-6, Nanoteknologi - Vokabulär - Del 6: Karaktärisering av nanoföremål (ISO/DTS 80004-6:2019)
ISO 23367, Nanotechnologies — Performance characteristics of nanosensors for biomolecule detection
ISO 23366, Nanotechnologies — Performance evaluation of quantification methods of biomolecules using fluorescent nanoparticles
ISO 4988, Nanotechnologies: Bioavailability assessment of Manufactured Nanomaterials in aquatic environment using Tetrahymena sp.
ISO/TS 5094, Nanotechnologies — Assessment of peroxidase-like activity of metal and metal oxide nanoparticles
EN 16980-1, Fotokatalys - Provningsmetod med kontinuerligt flöde - Del 1: Bestämning av nedbrytning av kväveoxid (NO) i luft med fotokatalystiskt material.
EN 16981, Fotokatalys - Ordlista
ISO/IEC TR 63258, Measurement of film thickness of nanomaterials by using ellipsometry
ISO/TS 23878, Nanotechnologies — Positron annihilation lifetime measurement for nanopore evaluation in materials
CEN ISO/TS 12025, Nanoteknologi - Beräkning av mängd frisläppta nanopartiklar från pulver skapat av aerosoler (ISO/DTS 12025:2020)
ISO/TS 12025, Nanoteknologi - Beräkning av mängd frisläppta nanopartiklar från pulver skapat av aerosoler
CEN ISO/TS 21362, Nanoteknologi - Analys av nanoobjekt vid användning av asymmetriskt flöde och centrifugal strömningsfältfraktionation (ISO/TS 21362:2018)
Visa fler Visa färre
Utgivet 14 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 516/AG 01, Terminologi och nomenklatur
SIS/TK 516/AG 02, Mätteknik och karaktärisering
SIS/TK 516/AG 03, Miljö, hälsa och säkerhet
SIS/TK 516/AG 04, Materialspecifikationer
SIS/TK 516/AG 05, Produkter och applikationer
SIS/TK 516/AG 06, Grafen
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
2D fab AB, Sundsvall
Bright Day Graphene AB, Bromma
Chalmers Tekniska Högskola Inst Material & tillverkningstek, GÖTEBORG
Grafren AB, LINKÖPING
IF Metall, STOCKHOLM
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap, Stockholm
Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB, SUNDSVALL
RISE AB, Göteborg
RISE Innventia AB, Stockholm
SIO Grafen, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 229, Nanotechnologies
ISO/TC 229/JWG 1, Terminology and nomenclature
ISO/TC 229/JWG 2, Measurement and characterization
ISO/TC 229/WG 5, Products and Applications
CEN/TC 352, Nanotechnologies
CEN/TC 352/WG 1, Measurement, characterization and performance evaluation
CEN/TC 352/WG 2, Commercial and other stakeholder aspects
CEN/TC 352/WG 3, Health, safety and environmental aspects
CEN/TC 386, Photocatalysis
CEN/TC 386/WG 2, Air purification
CEN/TC 386/WG 6, Light source
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (07) Nanoteknik (07.120) Fysik, kemi (07.030)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nystartad arbetsgrupp Grafen

Kontakta SIS projektledning för att ha chans att påverka framtidens standarder inom Grafen!

Kalender
2021
mars
tor
25
SIS/TK 516 Möte
10:00 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linn Holegård
Projektledare
linn.holegard@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se