Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10801:2011

Nanoteknologi - Generering av metalliska nanopartiklar med förångnings/kondensationsmetoden för provning av inhalationstoxicitet (ISO 10801:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives requirements and recommendations for generating metal nanoparticles as aerosols suitable for inhalation toxicity testing by the evaporation/condensation method. Its application is limited to metals such as gold and silver which have been proven to generate nanoparticles suitable for inhalation toxicity testing using the technique it specifies (see Annex A).

Ämnesområden

Nanoteknik (07.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)

Artikelnummer: STD-76220

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-03

Antal sidor: 40