Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17275:2019

Nanoteknologi - Vägledning till hantering och bortskaffande av avfall från tillverkning och beabetning av tillverkade nanomaterial

Status: Gällande

Omfattning
This document provides guidelines for all waste management activities from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects. The guidelines apply to all actors in the waste management chain, namely MNO manufacturers, MNO modifiers, as well as waste disposal companies and carriers and consignees of WMP-MNOs. This document does not intend to provide guidelines on the management and disposal of nanocomposites, waste derived from consumer products containing nano-objects or waste containing only naturally occurring or incidental nano-objects. Also excluded from the scope are any waste from non-nanoscale materials resulting from the manufacturing and processing of MNOs.

Ämnesområden

Nanoteknik (07.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Nanotechnologies - Guidelines for the management and disposal of waste from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects

Artikelnummer: STD-80009163

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 72