Standard Svensk standard · SS-EN 17120:2019

Fotokatalys - Vattenrening - Egenskaper på fotokatalytiska material med mätning av nedbrytning av fenol

Status: Gällande

Omfattning
This document describes a test method to evaluate the performance of photocatalytic materials in water purification by measuring phenol degradation. This test method is applicable to photocatalytic materials in form of powders (suspensions in water, slurries) under UV irradiation. The photocatalytic performance of the tested material is assessed by the observed rate of phenol degradation at specified experimental conditions as determined by HPLC.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafen, SIS/TK 516/AG 06

Internationell titel: Photocatalysis - Water purification - Performance of photocatalytic materials by measurement of phenol degradation

Artikelnummer: STD-80010278

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-28

Antal sidor: 24