Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 18401:2020

Nanoteknologi - Förklaring av utvalda termer i ISO/IEC 80004-serien (ISO/TR 18401:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document is intended to assist stakeholders who are making decisions about the direction, management and application of nanotechnologies to better understand selected key terms and definitions in the ISO/IEC 80004 vocabulary series for nanotechnologies.

Ämnesområden

Naturvetenskap och tillämpad vetenskap (Ordlistor) (01.040.07) Nanoteknik (07.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi och nomenklatur, SIS/TK 516/AG 01

Internationell titel: Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)

Artikelnummer: STD-80022799

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-29

Antal sidor: 24