Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 19733:2019

Nanoteknik- Matris gällande egenskaper och mättekniker för grafen och andra tvådimensionella (2D) material,Nanoteknik- Matris gällande egenskaper och mättekniker för grafen och andra tvådimensionella (2D) material

Status: Gällande

Omfattning
This document provides a matrix which links key properties of graphene and related two-dimensional (2D) materials to commercially available measurement techniques. The matrix includes measurement techniques to characterize chemical, physical, electrical, optical, thermal and mechanical properties of graphene and related 2D materials.

Ämnesområden

Nanoteknik (07.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Nanoteknik, SIS/TK 516

Internationell titel: Nanotechnologies - Matrix of properties and measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials,Nanotechnologies - Matrix of properties and measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials

Artikelnummer: STD-80015298

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-27

Antal sidor: 32