Standardutveckling · SIS/TK 637

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla är viktigt för att skapa framtidens hållbara städer. Genom nationell kunskapsöverföring, samarbete och informationsdelning mellan svenska intressenter bidrar kommitténs experter till att främja svenska intressen i europeisk och global standardsering inom området.

Standardiserade rör och komponenter, mätare och principer för validering av fjärrvärme- och fjärrkyla bidrar till konkurrens på lika villkor, tydliggör funktionskrav och förenklar redovisningen av tekniska egenskaper.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se