Standardutveckling · SIS/TK 637

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla är viktigt för att skapa framtidens hållbara städer. Genom nationell kunskapsöverföring, samarbete och informationsdelning mellan svenska intressenter bidrar kommitténs experter till att främja svenska intressen i europeisk och global standardisering inom området.

Standardiserade rör och komponenter, mätare och principer för validering av fjärrvärme och fjärrkyla bidrar till konkurrens på lika villkor, tydliggör funktionskrav och förenklar redovisningen av tekniska egenskaper vid tillverkning, inköp, installation och underhåll av fjärrvärme- och fjärrkylesystemet.

Standarderna vänder sig till intressenter som:

  • tillverkar, projekterar, upphandlar, provar och installerar fjärrvärme- och fjärrkylerör och komponenter, och/eller termiska energimätare och vattenmätare,
  • äger, driver och/eller förvaltar en fjärrvärmd- och/eller fjärrkyld byggnad eller anläggning,
  • ansvarar för kontakterna mellan energileverantören och kundens anläggning.

Experter som medverkar i kommitténs arbetsgrupper har en lång erfarenhet av distributionssystem, mätteknik och datainsamling och vi tillhandahåller ett forum för att vägleda i frågor kopplade till standardisering.

Mer information om kommitténs arbete:

Varför ska min organisation delta i kommittén?
Distributionssystem Arbetsgrupp 1
Termiska energimätare Arbetsgrupp 2
Fjärrkommunikation Arbetsgrupp 3
Validering av mätvärden Arbetsgrupp 4
Vattenmätare Arbetsgrupp 5
Värmeväxlare Arbetsgrupp 6
Utgivet 6 standarder
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 637/AG 01, Förtillverkade rörsystem
SIS/TK 637/AG 02, Termiska energimätare
SIS/TK 637/AG 03, Fjärrkommunikation
SIS/TK 637/AG 04, Validering av mätvärden
SIS/TK 637/AG 05, Vattenmätare
SIS/TK 637/AG 06, Värmeväxlare
Visa fler Visa färre
Deltagare 24 företag och organisationer
Alfa Laval Technologies AB, Lund
Borealis Polymers Oy, PORVOO
Dahl Sverige AB, Bromma
E.ON Energiinfrastruktur AB, Malmö
Elvaco AB, Kungsbacka
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
GF Uponor AB, Virsbo
Göteborg Energi AB, Göteborg
Göteborg stad, Förv. Kretslopp & vatten, Angered
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
Kraftringen Nät AB, Lund
Logstor Sverige Holding AB, Örebro
Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB, Helsingborg
ONE Nordic Mätteknik AB, Malmö
Powerpipe Systems AB, Hisings Kärra
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Svenskt Vatten AB, Bromma
Tekniska verken Linköping Nät AB, Linköping
Telge Nät AB, Södertälje
Utilifeed AB, Göteborg
VA SYD, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 26 internationella kommittéer
SIS/TK 637/AG 01, Förtillverkade rörsystem:

CEN/TC 107, District heating and cooling systems

CEN/TC 107/WG 10, Flexible pipe systems for district heating

ISO/TC 30/SC 7, Volume methods including water meters

ISO/TC 30/SC 7/WG 9, Revision of ISO 4064

SIS/TK 637/AG 01, Förtillverkade rörsystem:

CEN/TC 107, District heating and cooling systems

CEN/TC 107/WG 10, Flexible pipe systems for district heating

CEN/TC 107/WG 11, Surveillance systems

CEN/TC 107/WG 12, Polymer Service Pipes

CEN/TC 107/WG 13, Preinsulated district heating pipe systems - Design and installation

CEN/TC 107/WG 14, District cooling

CEN/TC 107/WG 2, Basic consideration

CEN/TC 107/WG 3, PUR-foam properties

CEN/TC 107/WG 4, Joints

CEN/TC 107/WG 5, Fittings and valves

CEN/TC 107/WG 9, PE Casings

ISO/TC 341, Heat supply network

SIS/TK 637/AG 02, Termiska energimätare:

CEN/TC 176, Thermal energy meters

CEN/TC 176/WG 2, Thermal energy meters - Requirements, test methods and technical editing

SIS/TK 637/AG 03, Fjärrkommunikation:

CEN/CLC/JTC 13/WG 8, Special Working Group RED Standardization Request

CEN/TC 294, Communication systems for meters

CEN/TC 294/WG 2, Data exchange for meters on DLMS/COSEM systems.

CEN/TC 294/WG 4, Data exchange for meters on M-Bus systems

CEN/TC 294/WG 5, Data exchange for meters on wireless M-Bus systems

CEN/TC 294/WG 6, Data exchange for meters on wireless mesh networking systems

CEN/TC 294/WG 7, Adaptation layer

SIS/TK 637/AG 06, Värmeväxlare:

CEN/TC 110/WG 2, Heat exchangers - Water to water

Visa fler Visa färre
Finansiering

Verksamheten i den tekniska kommittén för fjärrvärme och fjärrkyla styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Värme, kalorimetri (17.200.10) Allmänt Mätning av vätskeflöde (17.120.01) Radiokommunikation (33.060) Övrigt (33.060.99) Fjärrstyrning, telemetri (33.200) Centralvärme (91.140.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS Deltagarportal

En digital arbetsyta för dokumenthantering, dialog och interaktion för dig som deltagare.

Logga in >

Integrering av förnybara energislag i befintliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem

Den 2 maj 2024 hade Svenska Institutet för Standarder, SIS, nöjet att tillsammans med Dansk Standard bjuda in till en europeisk workshop om integrering av förnybara energislag i befintliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem.

Läs mer >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Leif Lagergren Nordengren
Ordförande
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB