Standard Svensk standard · SS-EN 488:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad ventilenhet bestående av ventil av stål för sammanfogning med medierör av stål, med värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and test methods for factory made thermally insulated bonded valve assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941 1, comprising a steel valve, rigid polyurethane foam thermal insulation and a casing of polyethylene.
The valve assembly could also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Ventiler Allmänt (23.060.01) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-80017708

Utgåva: 5

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 488:2015