Standard Svensk standard · SS-EN 488:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Ventilenhet bestående av ventil av stål för sammanfogning med medierör av stål, med värmeisolering av PUR-skum och ytterhölje av etenplast

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 488:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 488:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Ventilenhet bestående av ventil av stål för sammanfogning med medierör av stål, med värmeisolering av PUR-skum och ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for valves of prefabricated thermally insulated valve assemblies comprising a steel valve, rigid polyurethane foam insulation and an outer casing of polyethylene for use in directly buried hot water networks with pre-insulated pipe assemblies in accordance with EN 253. This European Standard applies only to factory made prefabricated insulated valve assemblies for continuous operation with hot water at various temperatures in accordance with EN 253:2009+A2:2015, Clause 1 and the valve assemblies with a maximum operation pressure of 25 bar. For higher pressures, additional demands apply. NOTE For this application, the following valve types are commonly used: ball valves, gate valves, and butterfly valves. This European Standard does not include calculation rules for loads and stresses. These depend on the configuration of the system as it is installed. The design and installation rules are given in EN 13941.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Ventiler Allmänt (23.060.01) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 488:2015

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Ventilenhet bestående av ventil av stål för sammanfogning med medierör av stål, med värmeisolering av PUR-skum och ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-8017186

Utgåva: 4

Fastställd: 2015-11-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 488:2011+A1:2014

Ersätts av: SS-EN 488:2019