Standardutveckling · SIS/TK 300

Förtillverkade fjärrvärmerör

Förtillverkade fjärrvärmesystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor och förenklar egenskapsredovisningen. Standardiserade krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. skapar förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning hos underleverantörer. Kommitténs vision är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet under lång tid, till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

För användare såsom t.ex. värmeverken innebär användandet av standardiserade förtillverkade fjärrvärmerör att inköp och underhåll underlättas och att kostnaderna därmed kan minskas. Sammantaget ger detta en enklare och säkrare kommunikation mellan olika aktörer och större säkerhet vid byggande och användning av fjärrvärme.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Förtillverkade fjärrvärmerör
Arbetar nu med 12 standarder
EN 17414-3, Fjärrkylerörsystem -
EN 17414-2, Fjärrkylerörsystem -
EN 17414-1, Fjärrkylerörsystem -
EN 17415-1, Fjärrkylerörsystem -
EN 14419, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem och tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Övervakningssystem
EN 15698-2, Fjärrvärmerörsystem - Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter och ventilenheter för två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 15698-1, Fjärrvärmerörsystem -Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Fabrikstillverkad rörenhet bestående av två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 448, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 488, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad ventilenhet bestående av ventil av stål för sammanfogning med medierör av stål, med värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 253, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 17248, Fjärrvärme- och fjärrkylerörsystem - Terminologi
EN 489-1, Fjärrvärmerörsystem - Enkel- och tvillingrörsystem med förbundna komponenter för markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Skarvenheter av mantelrör och värmeisolering för markförlagd distribution av hetvatten enligt EN 13941-1
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Borealis AB, Stenungsund
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Powerpipe Systems AB, Hisings Kärra
Rise Research Institutes of Sweden, Göteborg
Sinfra, Stockholm
Standardservice Klas Lindqvist, Tumba
Tor Rundström, Årsta Havsbad
Uponor AB, Virsbo
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 107, Prefabricated district heating and district cooling pipe systems
CEN/TC 107/WG 10, Flexible pipe systems for district heating
CEN/TC 107/WG 11, Surveillance facilities
CEN/TC 107/WG 12, Joint Working Group with CEN/TC 155 - Requirements and test methods of cross linkable PE-Xb
CEN/TC 107/WG 13, Joint Working Group with CEN/TC 267 - Preinsulated district heating pipe systems - Design and installation
CEN/TC 107/WG 14, District cooling
CEN/TC 107/WG 2, Prefabricated district heating pipes systems - Basic considerations. Technical editing
CEN/TC 107/WG 3, PUR-foam properties
CEN/TC 107/WG 4, Joints
CEN/TC 107/WG 5, Fittings and valves
CEN/TC 107/WG 9, PE casings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring Energi- och värmeöverföring Allmänt Värmeåtervinning, värmeisolering Rör Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 300

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 300 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lisa Almkvist

Lisa Almkvist
Projektledare
+46855552115
lisa.almkvist@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Projektassistent
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se