Standardutveckling · SIS/TK 300

Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla

Förtillverkade fjärrvärmesystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor och förenklar egenskapsredovisningen. Standardiserade krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. skapar förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning hos underleverantörer. Kommitténs vision är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet under lång tid, till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

För användare såsom t.ex. värmeverken innebär användandet av standardiserade förtillverkade fjärrvärmerör/fjärrkylerör att inköp och underhåll underlättas och att kostnaderna därmed kan minskas. Sammantaget ger detta en enklare och säkrare kommunikation mellan olika aktörer och större säkerhet vid byggande och användning av fjärrvärme samt fjärrkyla.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Förtillverkade fjärrvärmerör
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Rör Allmänt (23.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Svalkande nyheter – första standarderna för fjärrkylerör publicerade

Användning av fjärrkyla ökar kraftigt och ses som en klimatsmart, effektiv och flexibel lösning för att skapa kyla. Inom Europa pågår ett arbete med att ta fram standarder för fjärrkylerör, i syfte att underlätta kravställning, upphandling och främja teknikutveckling.

Klicka här

Varför ska man delta i SIS/TK 300

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 300 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Läs projektbladet här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se