Standardutveckling · SIS/TK 300

Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla

Förtillverkade fjärrvärmesystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor och förenklar egenskapsredovisningen. Standardiserade krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. skapar förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning hos underleverantörer. Kommitténs vision är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet under lång tid, till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

För användare såsom t.ex. värmeverken innebär användandet av standardiserade förtillverkade fjärrvärmerör/fjärrkylerör att inköp och underhåll underlättas och att kostnaderna därmed kan minskas. Sammantaget ger detta en enklare och säkrare kommunikation mellan olika aktörer och större säkerhet vid byggande och användning av fjärrvärme samt fjärrkyla.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Förtillverkade fjärrvärmerör
Arbetar nu med 11 standarder
EN 17878-1, Fjärrvärmerörsystem - Flexibla rörsystem med lägre temperaturprofil - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provningsmetoder
EN 448, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 17878-2, Fjärrvärmerörsystem - Flexibla rörsystem med lägre temperaturprofil - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; Krav och provningsmetoder
EN 17878-3, Fjärrvärmerörsystem - Flexibla rörsystem med lägre temperaturprofil - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör; Krav och provningsmetoder
EN 253:2019/A1, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN WI 00107073, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Medierör av sammanbunden fiberförstärkt plast - Krav och provning
EN 15698-1, Fjärrvärmerörsystem -Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Fabrikstillverkad rörenhet bestående av två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 15698-2, Fjärrvärmerörsystem - Tvillingrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter och ventilenheter för två medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 488-2, Fjärrvärme- och fjärrkylerörsystem -
EN 488-1, Fjärrvärme- och fjärrkylerörsystem -
CEN/TS 17889, Fjärrvärmerörsystem -
Visa fler Visa färre
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Borealis Polymers Oy, PORVOO
Driftklart AB, Malmö
Energiforsk AB, Stockholm
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Powerpipe Systems AB, Hisings Kärra
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Stockholm Exergi AB, Stockholm
Uponor AB, Virsbo
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 341, Heat supply network
CEN/TC 107, Prefabricated district heating and district cooling pipe systems
CEN/TC 107/WG 10, Flexible pipe systems for district heating
CEN/TC 107/WG 11, Surveillance systems
CEN/TC 107/WG 12, Polymer Service Pipes
CEN/TC 107/WG 13, Preinsulated district heating pipe systems - Design and installation
CEN/TC 107/WG 14, District cooling
CEN/TC 107/WG 2, Basic consideration
CEN/TC 107/WG 3, PUR-foam properties
CEN/TC 107/WG 4, Joints
CEN/TC 107/WG 5, Fittings and valves
CEN/TC 107/WG 9, PE Casings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Rör Allmänt (23.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Svalkande nyheter – första standarderna för fjärrkylerör publicerade

Användning av fjärrkyla ökar kraftigt och ses som en klimatsmart, effektiv och flexibel lösning för att skapa kyla. Inom Europa pågår ett arbete med att ta fram standarder för fjärrkylerör, i syfte att underlätta kravställning, upphandling och främja teknikutveckling.

Klicka här

Varför ska man delta i SIS/TK 300

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 300 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Läs projektbladet här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektkoordinator
jennifer.arleheim@sis.se