Standardutveckling · SIS/TK 300

Förtillverkade fjärrvärmerör

Förtillverkade fjärrvärmesystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor och förenklar egenskapsredovisningen. Standardiserade krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. skapar förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning hos underleverantörer. Kommitténs vision är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet under lång tid, till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

För användare såsom t.ex. värmeverken innebär användandet av standardiserade förtillverkade fjärrvärmerör att inköp och underhåll underlättas och att kostnaderna därmed kan minskas. Sammantaget ger detta en enklare och säkrare kommunikation mellan olika aktörer och större säkerhet vid byggande och användning av fjärrvärme.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Förtillverkade fjärrvärmerör
Arbetar nu med 6 standarder
EN 17415-2, Fjärrkylerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av kallvatten - Del 2: Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål eller plast, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 17415-3, Fjärrkylerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av kallvatten - Del 3: Fabrikstillverkad ventilenhet bestående av ventil av stål, för sammanfogning med medierör av stål eller plast, med värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN 15632-4, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 4: Medierör av metall med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; krav och provning
EN 15632-3, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör - Krav och provning
EN 15632-2, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Krav och provning
EN 15632-1, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Borealis Polymers Oy, PORVOO
ENA Energi AB, ENKÖPING
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, Stockholm
Norrenergi AB, Solna
Powerpipe Systems AB, HISINGS KÄRRA
RISE Research Institutes of Sweden AB, GÖTEBORG
Standardservice Klas Lindqvist, TUMBA
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Tor Wallin Rundström, ÅRSTA HAVSBAD
Uponor AB, VIRSBO
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 107, Prefabricated district heating and district cooling pipe systems
CEN/TC 107/WG 10, Flexible pipe systems for district heating
CEN/TC 107/WG 11, Surveillance systems
CEN/TC 107/WG 12, Polymer Service Pipes
CEN/TC 107/WG 13, Preinsulated district heating pipe systems - Design and installation
CEN/TC 107/WG 14, District cooling
CEN/TC 107/WG 2, Basic consideration
CEN/TC 107/WG 3, PUR-foam properties
CEN/TC 107/WG 4, Joints
CEN/TC 107/WG 5, Fittings and valves
CEN/TC 107/WG 9, PE Casings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Rör Allmänt (23.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Svalkande nyheter – första standarderna för fjärrkylerör publicerade

Användning av fjärrkyla ökar kraftigt och ses som en klimatsmart, effektiv och flexibel lösning för att skapa kyla. Inom Europa pågår ett arbete med att ta fram standarder för fjärrkylerör, i syfte att underlätta kravställning, upphandling och främja teknikutveckling.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Varför ska man delta i SIS/TK 300

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 300 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lisa Almkvist
Projektledare
lisa.almkvist@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se