Standard Svensk standard · SS-EN 448:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 448:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for factory made thermally insulated bonded fitting assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941 1, comprising a steel service fitting, rigid polyurethane foam thermal insulation and a casing of polyethylene.
The fitting assembly could also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.
This document covers the following fitting assemblies: bend, tee, reducer, single use compensator and anchor.
This document applies to fitting assemblies with a minimum design pressure of 1,6 MPa (overpressure).

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rördelar av metall (23.040.40) Rördelar av plast (23.040.45) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 448:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-80017707

Utgåva: 5

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 448:2015