Standard Svensk standard · SS-EN 448:2019

Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkade rördelsenheter bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and test methods for factory made thermally insulated bonded fitting assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941 1, comprising a steel service fitting, rigid polyurethane foam thermal insulation and a casing of polyethylene.
The fitting assembly could also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.
This document covers the following fitting assemblies: bend, tee, reducer, single use compensator and anchor.
This document applies to fitting assemblies with a minimum design pressure of 1,6 MPa (overpressure).

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rördelar av metall (23.040.40) Rördelar av plast (23.040.45) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade fjärrvärmerör, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-80017707

Utgåva: 5

Fastställd: 2019-10-23

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 448:2015