Standard Svensk standard · SS-EN 15632-3:2022

Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör - Krav och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-3:2022

Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for flexible, factory made, buried district heating pipe systems with plastic service pipes and no bonding between the layers of the pipe assemblies.
It is only applicable in conjunction with part 1.
This document is applicable to pipes, fittings, their joints and to joints with components made of non-plastics materials intended to be used for district heating installations.
This document is applicable to a maximum operating temperature of 95 °C and maximum operating design pressure up to 1,0 MPa for a design service life of at least 30 years.
This document does not apply to cover surveillance systems.
NOTE For higher temperatures or for the transport of other fluids, for example potable water, additional requirements and testing is needed. Such requirements are not specified in this document.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15632-3:2022

Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80035434

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-05-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15632-3:2010+A1:2015