Standard Svensk standard · SS 3520

Plaströr - Cirkulära rör och rördelar för dränering - Fordringar

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ersätter SMS 3063 och skiljer sig från denna främst genom att: --utvändigt och invändigt släta rör ersatts av korrugerade, invändigt släta rör -- mängd carbon black angivits -- definition av rörets ovalitet ändrats -- dimensionen 98 tillkommit för invändigt korrugerade rör -- intagsöppningarnas area ökats för rör med d1 >- 150 mm -- antal storlekar på slitsar ölats till 3 -- provning av draghållfasthet hos rör och fogar tillkommit -- krav på väderbeständighet skärpts Plaströr enligt denna standard är ej utbytbara mot plaströr enligt SMS 3063. Utbytbarhet mellan olika system och fabrikat av rör och rördelar säkerställs ej i denna standard på grund av olika korrugering, ytterdiameter o. d.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastics pipes - Circular pipes and fittings for land drainage - Requirements

Artikelnummer: STD-5408

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-12-25

Antal sidor: 8

Ersätter: SMS 3063