Standard Swedish standard · SS 3520

Plastics pipes - Circular pipes and fittings for land drainage - Requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard ersätter SMS 3063 och skiljer sig från denna främst genom att:

--utvändigt och invändigt släta rör ersatts av korrugerade, invändigt släta rör
-- mängd carbon black angivits
-- definition av rörets ovalitet ändrats
-- dimensionen 98 tillkommit för invändigt korrugerade rör
-- intagsöppningarnas area ökats för rör med d1 >- 150 mm
-- antal storlekar på slitsar ölats till 3
-- provning av draghållfasthet hos rör och fogar tillkommit
-- krav på väderbeständighet skärpts

Plaströr enligt denna standard är ej utbytbara mot plaströr enligt SMS 3063.

Utbytbarhet mellan olika system och fabrikat av rör och rördelar säkerställs ej i denna standard på grund av olika korrugering, ytterdiameter o. d.

Subjects

Plastics pipes (23.040.20) Plastics fittings (23.040.45)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-5408

Edition: 1

Approved: 12/25/1985

No of pages: 8

Replaces: SMS 3063