Standardutveckling · SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

ISO/TC 61 Plastics plenary week
– En unik möjlighet att möta experter från hela världen och diskutera global standardisering för plast!

Missa inte chansen till ett globalt nätverkande, inspiration och kunskapsspridning!

Kommittén för plast är påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen samt att standarderna som publiceras ska leva upp till svenska krav och riktlinjer. Standarderna underlättar vid utveckling, tillverkning, inköp och användande av produkterna.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Miljöaspekter Arbetsgrupp 1
Plaströrssystem Arbetsgrupp 2
Material Arbetsgrupp 3
Fordon Arbetsgrupp 4
Plastförpackningar Gemensam arbetsgrupp 1
Kemisk återvinning av organiskt material Gemensam arbetsgrupp 2
Arbetar nu med 248 standarder
EN 14448, Heated tool welding of thermoplastics mouldings in mass production
ISO 26842:2008, Lim - Vägledning till hållbarhetstester för val av lim till träprodukter för inomhusbruk
ISO , Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum requirements
ISO 18247, Plastics - Determination of the shear viscosity function of polymer melts using screw type rheometers
ISO 18485, Peel test for the determination of interlaminar fracture toughness of flexible packaging laminates
ISO/TR 10986:2014, Plasitcs piping systems for pressure and non-pressure applications - Installation of pipes above ground - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
ISO 7214, Cellular plastics — Polyethylene — Methods of test
EN ISO 7214, Cellplast - Polyeten - Provningsmetoder
EN ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 1: Allmän vägledning
ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 1: Generell vägledning
ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 2: Exponering för direkt och glasfiltrerad solstrålning
EN ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 2: Utomhusexponering bakom fönsterglas
ISO 877-3, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 3: Intensifierad väderexponering med koncentrerad solstrålning
ISO 17281/Amd 1, Plast - Bestämning av brottseghet (GIC och KIC) vid måttlig belastning (1m/s) - Tillägg 1
ISO/TS N6682, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part1: Buried pipe
ISO/TS 15791-2, Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Guidance for the use of intermediate-scale fire tests on semi-finished or finished products
ISO 20717, Determination of residual vinyl chloride monomer (VCM) in poly vinyl chloride (PVC) by GC/MS
ISO 20707, Determination of PCNs (Polychlorinated naphthalenes) in PVC by GC/MS
ISO 20718, Plastics-Identification and determination of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) contamination in flakes of Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) recyclates
ISO/TS 20979, Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress impact conditions of Polyethylene (PE)
ISO 17885/Amd1, Plaströrssystem - Mekaniska rördelar för tryckrörsystem - Specifikationer
ISO 3451-1, Plast - Bestämning av askhalt - Del 1: Allmänna metoder
ISO 20374, Constant heating rate method for determination of melt flow properties of polymers
ISO , Test Method for Accelerated Outdoor Weathering of Polyolefin
ISO , Plastics — Methods of exposure to determine degradation using spectral radiation
ISO 15064, Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of the isomer ratio in toluene diisocyanate
EN , Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties parallel to rhe fibre direction
ISO 15033, Plast - Bestämning av kaprolaktam och dess cykliska och linjära oligomerer med HPLC
ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties
ISO/TR , Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
EN , Quantification of alteration of biodegradable mulch films
ISO 21705 , Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress state: essential work of fracture, we
ISO/TS 22780, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end-thrust
ISO/TS 10986, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end thrust
ISO 21096, Water vapour transmission rate - General quality aspects and metrological traceability of calibration measurements
CEN/TC 249 N1945, Peek - Part 2 : Determination of properties
EN 15534-5, Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 5: Krav för beklädnad av profiler och plattor
CEN7TC 249 N 2040, Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
ISO 23524, Plastics - Determination of fracture toughness of films and thin sheets: the essential work of fracture
ISO 24048, Plastics: Determination of bound acrylonitrile content in the continuous phase of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) by Dumas combustion method
ISO/TR 19032, Plastics — Use of polyethylene reference specimens (PERS) for monitoring laboratory and outdoor weathering conditions
ISO 11296-9, Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 9: Fodring med ett hårt förankrat plastskikt
ISO 24187, Principer för analys av plaster och mikroplaster i miljön
ISO 23483, Carbon fibres - Determination of PAN-based carbon fibre tow characteristics - Thermal conductivity
ISO 15877-3:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 3: Rördelar
ISO/TS 24399, Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using time of flight diffraction testing
ISO 24282, Test methods for wood-plastic recycled composite
ISO 24360, Composites and reinforcements fibres - Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal assemblies - Determination of the cross tension strength
ISO 23927, Laminates and moulding compounds - Prepregs - Determination of tack
ISO 24573-1, Cellular plastic - Bead applied two component polyurethane foam - Part 1: Part 1: Material specification
ISO 24572-1, Cellular plastic - Bead applied one component polyurethane foam - Part 1: Material specification
ISO 7214, Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test
ISO 24542, Method for analysing micro plastics in waters with very low contents of suspended solid
ISO/TR 4763, Plastics - Environmental aspects- Analysis of relevant terms used in the sector and need for standardization
EN 438-7, Dekorativa högtryckslaminat (HPL) - Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) - Del 7: Kompakt laminat och HPL kompositpaneler för inner- och yttervägg samt innertaksytor
ISO 22526-4, Plastics — Carbon and environmental footprint of biobased plastics — Part 4: Environmental (total) footprint (Life Cycle Assessment)
ISO 17778, Plaströrsystem - Rör, ventiler och tillbehör - Bestämning av förhållande mellan flöde och tryckfall
ISO 23930, Fibre-reinforced plastic composites-Full section compressive test for pultruded FRP Profiles
ISO 9854-2, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 2: Test conditions for pipes of various materials
ISO 9854-1, Thermoplastics pipes for the transport of fluids - Determination of pendulum impact strength by the Charpy method - Part 1: General test method
ISO 16486-4, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 4: Ventiler
ISO/TS 16486-7, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - part 7: Assessment of conformity
ISO 4410, In-Plane Permeability Characterization of Engineering Textiles
ISO 15874-3:2013/Amd2, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer — Material PP — Del 3: Rördelar — Tillägg 2
EN , Plastics piping systems in polluted soil for transport of water — Pipes with Barrier layer — Determination of Barrier properties of PE pipes
ISO 22183, Plastics — Validation of force-time curve of tensile testing at high speed
EN 16903, Plaströrssystem- Hållbarhet för bygg- och anläggningsarbeten- Produktkategoriregler för markförlaggda plaströrssytem
EN 16904, Plaströrssystem- Hållbarhet för bygg- och anläggningsarbeten- Produktkaregoriregler för plaströrssystem inom byggnad
ISO 4981, Plastic piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water — Boxes Used for Infiltration, Attenuation and Storage systems. Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U
ISO 4982, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Polyethylene and polypropylene (PP) arch chambers used for infiltration, attenuation and storage systems
ISO 4907-1, Plastics — Ion exchange resin — Part 1: Determination of exchange capacity of acrylic anion exchange resins
ISO 4907-2, Plastics — Ion exchange resin — Part 2: Determination of water content for anion exchange resins in hydroxide form
ISO 4907-3, Plastics — Ion exchange resin — Part 3: Determination of exchange capacity of anion exchange resins in hydroxide form
IEC 62321-11, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 11: Determination of Tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP) in plastics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
ISO 9624:2019/Amd 1, Thermoplastics piping systems for fluids under pressure - Flange adapters and loose backing flanges - Mating dimensions
ISO 19095-5, Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies - Part 5: Fracture energy
ISO 11358-1, Plast - Viktanalys av polymerer - Del 1: Allmänna principer
ISO 20819-2, Plastics — Wood-plastic recycled composites (WPRC) — Part 2: Test methods
ISO 5102, Fiber reinforced plastics-a small modular framework-requirements and test methods
ISO 5134, Plastics — Sample Preparation for Heavy Metal determination and Digestion in Closed Pressure Vessels
ISO 4586-2, Dekorativa högtryckslaminat - Skivor av härdplast (Kallas även för laminat) - Del 2: Bestämning av egenskaper
ISO 4586-3, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick and intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-4, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-5, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
ISO 4586-6, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 6: Classification and specifications for exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater
ISO 4586-7, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 7: Classification and specifications for design laminates
ISO 4586-8, High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for alternative core laminates
ISO 5148, Plastics — Assessment of specific aerobic biodegradation rate of solid plastic materials
ISO 4765, UPE (ultra-weak photon emission) measurement as an analysis method of degradation of polymeric material
ISO 5214, Cellular plastic — Bead-applied two component polyurethanefoam- Part 1: Material specification
ISO 4768, Measurement method of anti-biofilm activity on non-porous surfaces
ISO 13741-1, Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Determination of residual monomers and other organic components by capillary-column gas chromatography - Part 1: Direct liquid injection method
ISO 16396-2, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 2: Framställning av prov och egenskapsbestämning
ISO 22007-7, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och värmediffusionsförmåga - Del 7: Bestämning av thermisk effusivitet via
ISO 5412, Biodegradable plastic shopping bags for composting
ISO 5425, Specifications for use of poly (lactic acid) in specific 3D printing applications
ISO 5430, Plastics — Marine ecotoxicity testing scheme for biodegradable plastic materials — Test methods and requirements
ISO 4892-5, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 5: Electrodeless Plasma lamps
ISO 15874-1/Amd 1, Plaströrssystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PP - Del 1: Allmänt- Tillägg 1
ISO 16422-2, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 2: Pipes
ISO 16422-5, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 5: Fitness for purpose of the system
ISO 16422-1, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure — Part 1: General
ISO 11299-4, Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks — Part 4: Lining with cured in place pipes
ISO 5623, Plastics — Joining of thermoplastic moulded components — Specification for quality levels for imperfections
ISO 5677, Testning och karakterisering av mekaniskt återvunnen polypropen (PP) och polyeten (PE) för avsedd användning i olika plastbearbetningsteknologier
ISO 8233, Thermoplastics valves — Torque — Test method
ISO 1663, Rigid cellular plastics - Determination of water vapour transmission properties
EN ISO 15493:2003/A11, Plaströrsystem för industriapplikationer - ABS, PVC-U och PVC-C - Specifikationer för komponenter och system - Metriska serier - (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004)
ISO 11359-2, Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 2: Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition temperature
ISO 6076, Adhesives — Installation of floor coverings, wood flooring, levelling compounds and tiles — Specification of trowel notch sizes
ISO 18553, Metod för bedömning av halten pigment eller kimrök i polyolefinrörledningar, kopplingar och sammansättningar
ISO 23949, Plastics — Application of spread of flame test to plastic pipes
ISO 22391-3:2009/DAmd 2, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 3: Rördelar - Tillägg 2
ISO 5819-1, Plastics -Poly(butylene adipate terephthalate) (PBAT) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 5819-2, Plastics -Poly(butylene adipate terephthalate) (PBAT) moulding and extrusion materials — Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 13468-2, Plast - Bestämning av total ljusflödestransmittans hos transparenta material - Del 2: Instrument med dubbla strålar
ISO 4892-2:2013/DAmd 1, Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor - Tillägg 1: Klassificering av dagsljusfilter (ISO 4892-2:2013/DAM 1:2020)
ISO 4070, Polyvinylidene fluoride (PVDF) — Effect of time and temperature on expected strength
ISO 4075, Polysulfone (PSU) — Effect of time and temperature on expected strength
ISO 4076, Polyphenylsulphone (PPSU) — Effect of time and temperature on expected strength
ISO 6775, Plastic Identification — Raman spectrometric methods
ISO 11359-1, Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 1: General principles
EN 12201-2, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 2: Rör
EN 12201-3, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 3: Rördelar
EN 12201-4, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 4: Ventiler
EN 12201-5, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 5: Systemanpassning
EN 12201-1, Plaströrssystem - Trycksatta rörsystem för vattendistribution och för avlopp - PE (polyeten) - Del 1: Allmänt
ISO 4437-1, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 1: Allmänt
ISO 4437-2, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 2: Rör
ISO 4437-3, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 3: Rördelar
ISO 4437-5, Plaströrssystem - Rör och rördelar av PE för gasdistribution - Del 5: Systemanpassning
ISO 3146, Plast - Bestämning av smältegenskaper (smälttemperatur eller smältintervall) för delkristallina polymerer med kapillarrör och polarisationsmikroskopi
ISO 14782, Plastics — Determination of haze for transparent materials
ISO 489, Plast - Bestämning av brytningsindex
ISO 4427-2:2019/Amd1, Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 2: Rör - Tillägg 1
ISO 7823-3, Plast - Polymetylmetakrylatskivor - Typer, mått och egenskaper - Del 3: Kontinuerligt gjutna skivor
ISO 6603-2, Plast - Bestämning av slagseghet hos styva plaster - Del 2: Instrumenterad punkteringsprovning
ISO 14631, Plast - Styrenplast - Strängsprutade skivor av modifierade slagtåliga polystyrensprutmassor (PS-I) - Krav och provningsmetoder
ISO 12017, Polymetakrylatskivor i dubbla och tredubbla skikt - Provningsmetoder
ISO/TS 10839, Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels - Code of practice for design, handling and installation
ISO 6721-12, Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 12: Kompressionsvibration - Icke-resonansmetod
20975-1, Fibre-reinforced plastic composites — Determination of laminate of through-thickness properties — Part 1: Specimen designs for direct tension and compression tests
ISO 1888, Textile glass — Staple fibres or filaments — Determination of average diameter
ISO 22007-8, Plastics — Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity — Part 8: Modified transient plane source (MTPS) method
ISO 22007-2, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet med TPS (hot disc) metoden
ISO 3501, Plaströrssystem - Mekaniska kopplingar mellan rördel och tryckrör - Provningsmetod för motstånd mot utdrag under konstant longitudinell kraft
ISO 3459, Plaströrssystem - Mekaniska kopplingar mellan rördel och tryckrör - Provningsmetod för täthet vid negativt tryck
EN 17670-1, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Manholes, inspection chambers and road gullies for storm water systems made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for storm water manholes and inspection chambers)
EN 17670-2, Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance of surface water - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specification for road gullies
ISO 2078, Glasfiberprodukter - Garn - Beteckning
ISO 2505, Plaströrsystem - Termoplaströr - Längsgående reversion - Provningsmetod och parametrar
EN ISO 2505, Plaströrsystem - Termoplaströr - Längsgående reversion - Provningsmetod och parametrar (ISO/DIS 2505:2021)
ISO 16396-1, Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 1: Beteckningssystem, produktmärkning och underlag för specifikationer
ISO 7765-2, Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 2: Instumented puncture test
ISO/TS 20656-1, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part 1: Buried pipe
ISO 11339, Lim - Dragprov för flexibelt bundna provkroppar
ISO 17194, Konstruktionslim - Databas för egenskaper
ISO 306, Plast - Termoplaster - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat
ISO 16486-1, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 1: Allmänt
ISO 16486-6, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 6: Riktlinjer för konstruktion, handhavande och installation
ISO 2561, Plast - Bestämning av halt styrenmonomer i polystyren (PS) och i slagtålig polystyren (PS-I) med gaskromatografisk metod
ISO 13390, Plastics — Chemical Recycling — Gasification
EN ISO 24187, Principer för analys av plaster och mikroplaster i miljön (ISO/DIS 24187:2021)
ISO 1675, Plast - Polymerer i vätskeform - Bestämning av densitet med pyknometer
ISO 171, Plastics - Determination of bulk factor of moulding materials
ISO 6401, Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer - Metod med gaskromatografi
ISO 11671, Fiber reinforced plastics-a fishing rod type telescopic ladder-requirements and test methods
ISO 8112, Caprolactam for industrial use - Determination of colour of 50 % aqueou aprolactam solution, expressed in Hazen units (platinum-cobalt scale) - Spectrometric method
ISO 7059, Caprolactam for industrial use - Determination of absorbance at a wavelength of 290 nm
ISO 899-2, Plast - Bestämning av krypning - Del 2: Böjningskrypning vid trepunktsbelastning
EN ISO 899-2, Plast - Bestämning av krypning - Del 2: Böjningskrypning vid trepunktsbelastning (ISO/DIS 899-2:2023)
ISO 5733, Plastics — Test method of exposure to white LED lamp
ISO 16294, Chemical recycling of organic materials — recycling process and recycled chemicals
ISO 17855-2, Plast - Polyeten (PE) formsprutnings och extruderingskvalitéer - Del 2: Förberedelse av provkroppar och bestämmelse av egenskaper
EN ISO 17855-2, Plast - Polyeten (PE) formsprutnings och extruderingskvalitéer - Del 2: Förberedelse av provkroppar och bestämmelse av egenskaper
ISO 19069-2, Plast - Polypropylen (PP) formsprutnings- och extruderingsmaterial - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper
EN ISO 19069-2, Plast - Polypropylen (PP) formsprutnings- och extruderingsmaterial - Del 2: Framställning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO/DIS 19069-2:2023)
ISO 20200, Plast - Bestämning av plastmaterials sönderfallsgrad under simulerade komposteringsförhållanden i ett laboratorieskalaprov
ISO 16623, Plastics — Preparation methods of sea water and sediment for marine biodegradationevaluation of plastics
ISO 16636, Plastics — Simple field test of disintegration of plastics under real marine environment
EN 15348, Plast - Återvunnen plast - Karaktärisering av återvunnen polyetylentereftlater
EN 15347, Plast - Återvunnen plast - Karaktärisering av plastavfall
ISO 18489, Plaströrssystem - Rör av (PE) - Bestämning av motstånd mot långsam spricktillväxt under cyklisk belastning - Provningsmetod med notchad rund provstav
ISO 6186, Plast - Bestämning av fririnning
CEN/TS , Road vehicles - Post Shredder Technology recycling - Design recommendations for plastic products
ISO 14127, Kolfiberarmerade kompositer - Bestämning av volym harts, fiber och tomrum
ISO 16620-4, Plast - Biobaserat innehåll - Del 4: Bestämning av biobaserat innehåll baserat på massa
ISO 161-1:2018/DAmd1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Part 1: Metric series
ISO 7972, Adhesives — Absorption of water into an adhesive layer using an open-faced specimen and determination of shear strength by secondary bonding
EN 15346, Plast - Återvunnen plast - Karaktärisering av återvunnen polyvinylklorid
ISO 11337, Plast - Polyamid - Bestämning av kaprolaktan och laurolaktan med gaskromatografi
ISO 182-3, Plast - Bestämning av benägenheten hos kompounder och produkter baserade på homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid att utveckla väteklorid och övriga sura produkter vid förhöjda temperaturer - Del 3: Konduktometrisk metod
EN ISO 182-3, Plast - Bestämning av benägenheten hos kompounder och produkter baserade på homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid att utveckla väteklorid och övriga sura produkter vid förhöjda temperaturer - Del 3: Konduktometrisk metod (ISO/DIS 182-3:2022)
EN ISO 20753, Plast - Provkroppar (ISO/DIS 20753:2022)
ISO 293, Plast - Formpressning av provkroppar av termoplast
EN ISO 4608, Plast - Polyvinylkloridharts och harts av vinylkloridsampolymerer för allmänna ändamål - Bestämningav mjukgörarabsorption vid rumstemperatur
ISO 4608, Plast - Polyvinylkloridharts och harts av vinylkloridsampolymerer för allmänna ändamål - Bestämningav mjukgörarabsorption vid rumstemperatur
ISO 15024, Fibre-reinforced plastic composites - Determination of mode I interlaminar fracture toughness, GIC, for unidirectionally reinforced materials
ISO 10468, Plaströrsystem - Armerade plaströr (AP) - Bestämning av specifik krypstyvhet och beräkning av krypfaktorn under våta förhållanden och lång tid
EN ISO 16486-1, Plaströrssystem för distribution av gasformiga bränslen - (PA-U) rörsystem med smätsvetsning och mekaniska kopplingar - Del 1: Allmänt (ISO/DIS 16486-1:2023)
ISO 8639, Glasfiberarmerade plaströr - Provningsmetoder avseende täthet och hållfasthet hos böjliga kopplingar
ISO 18957, Plastics — Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater using accelerated conditions in laboratory
ISO 18177, Plastics-Polyethylene (PE)-Determination of short chain branching distribution by differential scanning calorimetry (DSC)
EN 12608-2, Styv Polyvinylklorid (PVC-U) profiler för tillverkning av fönster och dörrar - klassificering, krav och testmetoder - Del 2: PVC-U profiler täckta med folie bundet med lim
ISO 8256, Plast - Bestämning av dragslagseghet
EN ISO 8256, Plast - Bestämning av dragslagseghet (ISO/DIS 8256:2022)
ISO 2113, Reinforcement fibres — Woven fabrics — Requirements and specifications
EN ISO 14126, Plast - Fiberarmerad plast - Bestämning av tryckhållfastheten i plant spänningstillstånd (ISO/FDIS 14126:2022)
ISO/TS 22499, Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
EN 12814-7, Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast - Del 7: Dragprovning med midjeformade provkroppar
ISO/TS 16943 , Plaströrsystem - Rör och rördelar för distribution av vätska - Undersökning av elektromuffsvetsar av polyeten med phased array-ultraljudsprovning
ISO 8513, Plaströrssystem - Glasfiberarmerade plaströr (GRP) - Provningsmetoder för bestämning av skenbar draghållfasthet i längsgående riktning
ISO 10364, Konstruktionslim - Bestämning av brukstid (livslängd) hos multikomponentlimmer
7382, Ethylene for industrial use — Sampling in the liquid and the gaseous phase
ISO 15270-1, Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste — Part 1: General principles
ISO 15270-4, Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste — Part 4: Chemical recycling
EN ISO 60, Plast - Bestämning av skenbar densitet på massa som kan rinna från en tratt med bestämda mått (ISO/FDIS 60:2022)
EN ISO 61, Plast - Bestämning av skenbar densitet på press- och sprutmassa som inte kan rinna från en tratt med bestämda mått (ISO/FDIS 61:2022)
CEN/TS 14758-2, Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppssystem i mark - PP-MD - Del 2: Vägledning för bedömning av överensstämmelse
EN ISO 3671, Plast - Aminoplastformmassor - Bestämning av halten flyktiga ämnen (ISO/FDIS 3671:2022)
ISO 1183-1, Plast - Metoder att bestämma densiteten hos icke-cellformiga plaster - Del 1: Doppningsmetod, vätskepyknometermetod och titreringsmetod
ISO 3451-5, Plast - Bestämning av askhalt - Del 5: Vinylkloridplast
ISO 6721-10, Plast - Bestämning av dynamiska mekaniska egenskaper - Del 10 komplex viskositetsmätning med användning av oscillerande reometer
13094, Composites and reinforcement fibres — Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metalassemblies — Combined stress testing
ISO 13104, Composites and reinforcement fibres — Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metalassemblies — Combined stress testing
ISO 13265, Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Anslutningar i mark - Metod för provning av tätningsprestanda under lång tid hos tätningar i elastomer genom uppskattning av tätningstrycket
EN ISO 22007-4, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet - Del 4: Laserblixtmetod (ISO/DIS 22007-4:2023)
ISO 4892-3, Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 3: UV lysrör
ISO 8060, Composites and reinforcements fibres — Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal assemblies — Characterization of durability of adhesive interfaces by wedge rupture test
ISO 3451-4, Plast - Bestämning av askhalt - Del 4: Amidplast
EN ISO 3451-4, Plast - Bestämning av askhalt - Del 4: Amidplast (ISO/DIS 3451-4:2023)
ISO 4907-4, Plastics — Ion exchange resin — Part 4: Determination of particle size by laser diffraction method
EN ISO 22007-1, Plast - Bestämning av termisk konduktivitet och termisk diffusivitet - Del 1: Generella principer (ISO/DIS 22007-1:2023)
ISO 15270-5, Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste — Part 5: Organic recycling
ISO 8057, Determination of galvanic corrosion rate for assembled forms of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and protection-coated metal — Electrochemical tests in neutral sodium chloride solution
ISO 8065, Composites and reinforcements fibres — Mechanoluminescent visualization method of crack propagation for joint evaluation
ISO 10928, Plaströrsystem - Glasfiberarmerade termoplaströr och rördelar (GRP) - Metoder för regressionsanalys och deras användning
CEN/TS 1566-2, Plaströrsystem - Plaströr för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - PVC-C - Del 2: Riktlinjer för bedömning av produktens överensstämmelse med givna krav
ISO 11301-1, Piping systems for rehabilitation of underground gas supply networks — Part 1: Part 1: Polyethylene (PE) material
ISO 15270-3, Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste — Part 3: Physical recycling
ISO 14126, Plast - Fiberarmerad plast - Bestämning av tryckhållfastheten i plant spänningstillstånd
ISO 8606, Plastics - Prepregs - Bulk moulding compound (BMC) and dough moulding compound (DMC) - Basis for a specification
EN 12814-8, Provning av svetsförband i konstruktioner utförda av formvaror av termoplast - Del 8: Fordringar
ISO 22314, Plast - Glasfiberarmerade produkter - Bestämning av fiberlängd
ISO 15270-2, Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste — Part 2: Mechanical recycling
CEN/TR 16862, Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence
ISO 11300-1, Piping systems for rehabilitation of underground drainage, sewerage and water supply networks — Part 1: Part 1: Polyethylene (PE) material
ISO 11300-3, Piping systems for rehabilitation of underground drainage, sewerage and water supply networks — Part 1: Part 1: Polyethylene (PE) material
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 615 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 156/AG 01, Miljöaspekter
SIS/TK 156/AG 02, Plaströrssystem
SIS/TK 156/AG 03, Material
SIS/TK 156/AG 04, Fordon
Visa fler Visa färre
Deltagare 35 företag och organisationer
Amiblu Norway AS, Sandefjord
Avfall Sverige AB, Malmö
Borealis AB, Stenungsund
BPC Instruments AB, Lund
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper, Göteborg
Diab International AB, Laholm
Ecolean AB, Helsingborg
Element Materials Technology AB, Nyköping
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Fortum Waste Solutions AB, Stockholm
Georg Fischer AB, Stockholm
Hot Disk AB, Göteborg
IKEM-Innovations- & kemiindustrierna i Sverige AB, Stockholm
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
LK PEX AB, Ulricehamn
Naturvårdsverket, Stockholm
Omni Polymers AB, Stockholm
PipeLife Sverige AB, Ljung
Plasman Industri AB, Göteborg
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Scania CV AB, Södertälje
Stena Recycling AB, Göteborg
Stenungsunds kommun, Stenungsund
Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Motala
Svenskt Vatten AB, Bromma
Tetra Pak AB, Lund
Trioplast Industrier AB, Smålandsstenar
Trioworld Industrier AB, Gislaved
Trioworld Landskrona AB, Landskrona
Trioworld Smålandsstenar AB, Smålandsstenar
Uponor AB, Virsbo
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Tillverkningsprocesser inom gummi- och plastindustrin (83.020) Råmaterial för gummi och plast (83.040) Plast (83.080) Cellmaterial (83.100) Armerad plast (83.120) Gummi- och plastprodukter (83.140) Utrustningar för gummi- och plastindustrin (83.200) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta (SIS Dokument) eller välj någon av arbetsgrupperna;

AG 1 Miljöaspekter

AG 2 Plaströrssystem

AG 3 Material

AG 4 Fordon

GAG 01 Plastförpackningar

GAG 02 Kemisk återvinning av organiskt material

Releaseevent för SS-EN 17615 Plast - Miljöaspekter - Ordlista den 11 oktober 2022

Ny standard för ökad samsyn och förståelse för området plast och miljöaspekter

Tack alla som visade intresse för releaseeventet den 11 oktober 2022.

Det finns en mängd olika begrepp och termer inom plast och miljöområdet. För en konstruktiv diskussion och utveckling framåt är det viktigt att alla pratar om samma sak, dvs att terminologin är tydlig. Även de mest enkla ord som t.ex. återvinning och plast kan tolkas olika och skapa förvirring och oenighet.

För att skapa ökad samsyn och större förståelse publiceras nu äntligen en standard för att definiera termer inom området plast och miljöaspekter. Standarden som består av en ordlista omfattar följande områden:

-Biobaserad plast

-Bionedbrytbarhet

-Koldioxid- och miljöavtryck

-Cirkulärekonomi

-Design

-Plast i miljön

-Återanvändning och återvinning

-Avfallshantering

Standarden har tagits fram och drivits av svenska experter i den tekniska kommittén för Plast och miljöaspekter (SIS/TK156/AG1) med stöd från Naturvårdsverket. Arbetet har därefter förankrats och utvecklats i den europeiska standardiseringen under projektledning av RISE.

Standarden har fått stor internationell uppmärksamhet och väntas bli ett viktigt verktyg i den fortsatta utvecklingen av standarder inom plast och miljöaspekter.

Vill du veta mer om hur ordlistan eller andra standarder från SIS bidrar till en mer hållbar plastanvändning?  Vänligen kontakta projektledningen för SIS/TK 156 Plast, Jenny Fagerland jenny.fagerland@sis.se och Josefine Bora josefine.Bora@sis.se 

Gå till produktsidan för SS-EN 17615 Plast - Miljöaspekter Ordlista

CEN/TC 301/WG 17 Plastic recycling and sustainability for road vehicles

SIS tar ansvar för nytt CEN sekretariat: CEN/TC 301/WG 17 Plastic recycling and sustainability for road vehicles

I slutet av november beslutade den europeiska tekniska kommittén för fordon (CEN/TC 301 road vehicles) att bilda en ny arbetsgrupp inom området plaståtervinning och miljöaspekter. Det beslutades att SIS ska leda arbetsgruppen och att Peng Liu från Volvo Technology Group blir sammankallande (convenor). Gruppen har sitt första möte den 28 januari 2022.

Inför mötet bildar SIS även en svensk arbetsgrupp med syftet att bevaka och påverkar arbetet i den europeiska arbetsgruppen. Deras första möte anordnas den 21 januari 2022.

För mer information om arbetet samt info om deltagande, vänligen kontakta projektledningen för SIS/TK 156 Plast.

Plastdagen: Älskade, hatade plast – standarders påverkan genom tiderna

Missade du SIS event ”Älskade, hatade plast – standarders påverkan genom tiderna” som ägde rum den 19 oktober 2021? 

Under dagen uppmärksammade vi på vilket sätt som standardiseringen varit viktig för plastens utveckling och användning över tid samt hur standarder fyller en viktig roll att uppnå en positiv utveckling och hållbar användning av plast i framtiden.

Om du har frågor eller vill ta del av presentationerna är du välkommen att kontakta oss.  


Ta del av vad experterna diskuterade under webbinariumets paneldebatt här >>


Kristin Geidenmark Olofsson, Trioworld föreläste om hur vi använder plast i nutid. Möjligheter såväl som utmaningar. Se den här >>

ISO/TR 23891 Plast – Återvinning -kartläggning av behovet för standarder

Nu har den tekniska rapporten ISO/TR 23891 Plast – Återvinning -kartläggning av behovet för standarder publicerats på ISO och SIS.

Rapporten ger en övergripande bild av den nuvarande situationen kring plaståtervinning i världen. Den beskriver även olika tekniker för plaståtervinning och belyser utmaningar som finns. Rapportens syfte är att kartlägga behoven för standarder inom plaståtervinning. Det innebär att dels att identifiera existerande standarder inom plaståtervinning men framförallt identifiera områden där nya standarder behöver utvecklas.

Gå till produktsidan för ISO/TR 23891

Plaströrledningsnormer 2018

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Josefine Bora
Projektkoordinator
070-7138626
josefine.bora@sis.se

Kristin Olofsson Geidenmark
Ordförande
IVL Svenska Miljöinstitutet AB