Standardutveckling · SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

Kommittén för plast är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter
i den internationella standardiseringen samt att all internationell standard för plast som publiceras ska leva upp till svenska krav och riktlinjer för att underlätta för svenska företag att verka på en global marknad. 

Arbetsgrupp 1 - Miljöaspekter 

8 miljoner ton plast läcker ut i haven varje år. I början av 2018 släppte EU-kommissionen sin plaststrategi med syfte att få till en hållbar plastanvändning. I strategin har man identifierat standarder som ett viktigt verktyg.

I arbetsgruppen för miljöaspekter av plast utvecklas standarder inom områdena biobaserad plast, bionedbrytbar plast, koldioxidavtryck och annan miljöpåverkan, karaktärisering av plastläckage (inkl. mikroplast), plaståtervinning och resurseffektivitet (inkl. cirkulär ekonomi).

Arbetsgrupp 2 - Plaströrssystem

Plaströr används i applikationer för distribution av olika fluider. Plaströrssystem är idag en av de viktigaste grundbultarna för ett samhälle och används i allt från vattentillförsel till olika industriella applikationer. 

Inom arbetsgruppen tas standarder fram med avseende på allt ifrån varm- och kallvattendistribution, för bland annat dricksvatten och värmesystem, till avlopp och olika industriella applikationer för t.ex. gasformiga bränslen. Projektet omfattar rör, armaturer, ventiler, testmetoder för hållfasthet och kemisk resistans, dimensioner och toleranser samt temperatur- och tryckklassificering.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 224 standarder
ISO 20819, Plastics - Wood-plastic recycled composites (WPRC) - Specification
ISO 24026-2, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24026-1, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 21970-2, Plast - Press- och gjutmassa av Polyketon (PK) - Del 2: Framtagning av provkroppar och bestämning av egenskaper
ISO 21970-1, Plast - Press- och gjutmassa av Polyketon (PK) - Del 1: Beteckningssystem och underlag för specifikationer
EN 13067, Plastsvetsningspersonal - Kvalifikationsprovning av svetsare - Termoplastiska svetsade monteringar
EN ISO 20337, Fibre-reinforced plastic composites - Shear test method using a shear frame for the determination of the in-plane shear stress/shear strain response and shear modulus (ISO 20337:2018)
EN 12608-1:2016/A1, Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för tillverkning av fönster och dörrar - Klassificering, krav och provningsmetoder - Del 1: Icke ytbehandlade profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) i ljusa kulörer
ISO 11357-8, Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 8: Determination of thermal conductivity
ISO 9113, Plastics - Polypropylene (PP) and propylene-copolymer thermoplastics - Determination of isotactic index
ISO 23483, Carbon fibres - Determination of PAN-based carbon fibre tow characteristics - Thermal conductivity
ISO 17880, Plastics - Self-supporting metal-faced sandwich panels
ISO 4577, Plast - Polypropen och sampolymerer av polypropen - Bestämning av termooxidativ stabilitet i luft - Ugnsmetoden
EN ISO 4577, Plast - Polypropen och sampolymerer av polypropen - Bestämning av termooxidativ stabilitet i luft - Ugnsmetod
EN ISO 24026-2, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 24026-2:2019)
EN ISO 24026-1, Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24026-1:2019)
EN ISO 21970-2, Plast - Press- och gjutmassa av Polyketon (PK) - Del 2: Framtagning av provkroppar och bestämning av egenskaper (ISO/FDIS 21970-2:2019)
EN ISO 21970-1, Plast - Press- och gjutmassa av Polyketon (PK) - Del 1: Beteckningssystem och underlag för specifikationer (ISO/FDIS 21970-1:2019)
ISO 20144, Fibre-reinforced plastic composites - Standard qualification plan (SQP) for composite materials, including reduced qualification plan (RQP) and extended qualification plan (EQP) schemes
ISO 24025-2, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24025-1, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24024-2, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties
ISO 24024-1, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24023-2, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24023-1, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 24022-2, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 24022-1, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
ISO 19064-2, Plastics - Styrene-acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
ISO 19066-2, Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
EN ISO 19066-2, Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 19066-2:2019)
EN ISO 19064-2, Plastics - Styrene-acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 19064-2:2019)
ISO 19063-2, Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
EN ISO 24025-2, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 24025-2:2019)
EN ISO 24025-1, Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24025-1:2019)
EN ISO 24023-2, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 24023-2:2019)
EN ISO 24023-1, Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24023-1:2019)
EN ISO 24022-2, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 24022-2:2019)
EN ISO 24022-1, Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24022-1:2019)
EN ISO 24024-2, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties (ISO/DIS 24024-2:2019)
EN ISO 24024-1, Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24024-1:2019)
ISO 75-1, Plast - Bestämning av formbeständighet under belastning - Del 1: Allmän provningsmetod
ISO 21304-2, Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
EN ISO 75-1:2019, Plast - Bestämning av formbeständighet under belastning - Del 1: Allmän provningsmetod (ISO/DIS 75-1:2019)
EN ISO 13468-1, Plast - Bestämning av total luminös transmittans på transparenta material - Del 1: Enkelstråleinstrument (ISO/FDIS 13468-1:2019)
EN ISO 19063-2, Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 19063-2:2019)
ISO 23512, Plastics - Joining of thermoplastic moulded components - Specification of variables for thermal joining processes
EN ISO 305, Plast - Bestämning av termisk stabilitet hos polyvinylklorid, motsvarande klorinnehållande homopolymerer och sampolymerer och deras massablandningar - Missfärgningsmetod (ISO/DIS 305:2019)
ISO 11357-2, Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång
EN ISO 11357-2, Plast - Differentialsvepkalorimetri (DSC) - Del 2: Bestämning av temperatur och steghöjd för glasövergång (ISO/DIS 11357-2:2019)
ISO 21488, Plastics - Method for exposing polyolefins outdoors combining natural and artificial irradiation
EN ISO 21304-2, Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 21304-2:2019)
ISO/TR 19032, Plastics — Use of polyethylene reference specimens (PERS) for monitoring laboratory and outdoor weathering conditions
ISO 24076, Plastics - Determination of Polypropylene isotactic index using low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid method)
ISO 24048, Plastics: Determination of bound acrylonitrile content in the continuous phase of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) by Dumas combustion method
ISO 24047, Plastics - Polyethylene, polypropylene - Determination of metal content by ICP-OES
EN ISO 23153-1, Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 23153-1:2019)
EN ISO 23153-2, Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 23153-2:2019)
ISO 23976, Plastics - Fast differential scanning calorimetry - Chip calorimetry
ISO 294-3, Plast - Formsprutning av provkroppar av termoplast - Del 3: Små plattor
EN ISO 294-3, Plast - Formsprutning av provkroppar av termoplast - Del 3: Små plattor
ISO 23822, Determination of TCEP in plastics by gas chromatography-mass Spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
ISO 23741, Determination of spray water delivery during spray cycles in weathering tests
ISO 23706, Plastics - Determination of apparent activation energies of property changes in standard weathering test methods
ISO 20028-1, Plast- Termoplastiska polyestrar (TP) för formsprutning och extrudering- Del 1: Benämningssystem och underlag för specifikationer
EN ISO 20028-1, Plast- Termoplastiska polyestrar (TP) för formsprutning och extrudering- Del 1: Benämningssystem och underlag för specifikationer (ISO/DIS 20028-1:2018)
EN ISO 1110, Plast - Polyamid - Snabbkonditionering av provkroppar
EN 13100-2, Oförstörande provning av svetsförband, formvaror av termoplast - Del 2: Röntgenprovning
ISO 10350-2, Plast - Insamling och presentation av jämförbara enpunktsdata - Del 2: Långfiberarmerad plast
EN ISO 10350-2, Plast - Insamling och presentation av jämförbara enpunktsdata - Del 2: Långfiberarmerad plast (ISO/DIS 10350-2:2018)
ISO 23673, Plastics - Elasticity index - Determination of elastic property of melts
ISO 11963, Plast - Polykarbonatskivor - Typer, dimensioner och egenskaper
ISO 179-2, Plast - Bestämning av slagseghet enligt Charpy - Del 2: Instrumenterad slagseghetsprovning
EN ISO 179-2, Plast - Bestämning av slagseghet enligt Charpy - Del 2: Instrumenterad slagseghetsprovning
ISO 28660, Plastics - Determination of J-R curves
ISO 19721, Plastics - Abrasion test method for artificial turfs to evaluate the combined effects of mechanical wear and UV radiation using sequential testing
ISO 527-1, Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 1: Allmänna principer
EN ISO 527-1, Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 1: Allmänna principer
ISO 23524, Plastics - Determination of fracture toughness of films and thin sheets: the essential work of fracture
ISO 11833-1, Plast - PVC-skivor - Beteckningar, dimensioner och karaktäristik - Del 1: Skivor med tjocklek ej mindre än 1 mm
ISO 19935-3, Plastics - Temperature modulated DSC - Part 3: Separation of overlapping thermal transitions
EN ISO 11833-1, Plast - PVC-skivor - Beteckningar, dimensioner och karaktäristik - Del 1: Skivor med tjocklek ej mindre än 1 mm
EN ISO 11963, Plast - Polykarbonatskivor - Typer, dimensioner och egenskaper (ISO/FDIS 11963:2019)
CEN7TC 249 N 2040, Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET)
ISO 844, Hård cellplast - Bestämning av kompressionsegenskaper
ISO 23153-2, Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties
EN 15534-5, Kompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallad trä-polymer-kompositer (WPC) eller naturfiberkompositer (NFC)) - Del 5: Krav för beklädnad av profiler och plattor
CEN/TC 249 N1945, Peek - Part 2 : Determination of properties
ISO 23153-1, Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
EN 13206:2017/A1, Plast - Täckfilm av termoplast för användning inom lantbruk och trädgårdsskötsel
ISO 21096, Water vapour transmission rate - General quality aspects and metrological traceability of calibration measurements
EN 17271, Plast - Poly(vinylklorid) (PVC) baserade profiler - Bestämning av fläkstyrka hos folielaminerade profiler
ISO 21705 , Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress state: essential work of fracture, we
EN 12613, Plast - Varningsmärken i plast för visuell markering av nedgrävda kablar och rörledningar
EN , Quantification of alteration of biodegradable mulch films
ISO 16770, Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene - Full-notch creep test (FNCT)
ISO 14855-2, Bestämning av den slutgiltiga aerobiska biologiska nedbrytningen av plastmaterial vid kontrollerad kompostering - Metod för analys av utvecklad koldioxid - Del 2: Viktanalys av utvecklad koldioxid i laboratorieskala
ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties
ISO 19935-2, Plastics - Temperature modulated DSC - Part 2: Measurement of accurate specific heat Cp
ISO 20329, Plastics - Determination of abrasive wear resistance by sliding friction
ISO 15033, Plast - Bestämning av kaprolaktam och dess cykliska och linjära oligomerer med HPLC
EN , Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties parallel to rhe fibre direction
ISO 15064, Plastics - Aromatic isocyanates for use in the production of polyurethanes - Determination of the isomer ratio in toluene diisocyanate
ISO , Plastics — Methods of exposure to determine degradation using spectral radiation
ISO , Test Method for Accelerated Outdoor Weathering of Polyolefin
ISO 28660, Plastics. Test Method for Determining J and R Curves
ISO 20374, Constant heating rate method for determination of melt flow properties of polymers
ISO 3451-1, Plast - Bestämning av askhalt - Del 1: Allmänna metoder
ISO 26723, Plastics - Determination of total luminous transmittance and reflectance
ISO 20979, Plastics - Determination of fracture toughness under plane stress impact conditions of Polyethylene (PE)
EN 17104, Styva skyddande väggpaneler av termoplast för inomhusbruk - Prestandaegenskaper
ISO 20718, Plastics-Identification and determination of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) contamination in flakes of Poly(Ethylene Terephthalate) (PET) recyclates
ISO 20707, Determination of PCNs (Polychlorinated naphthalenes) in PVC by GC/MS
ISO 20717, Determination of residual vinyl chloride monomer (VCM) in poly vinyl chloride (PVC) by GC/MS
ISO/TS 15791-2, Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Guidance for the use of intermediate-scale fire tests on semi-finished or finished products
ISO 17281/Amd 1, Plast - Bestämning av brottseghet (GIC och KIC) vid måttlig belastning (1m/s) - Tillägg 1
ISO 877-3, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 3: Intensifierad väderexponering med koncentrerad solstrålning
EN ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 2: Utomhusexponering bakom fönsterglas
ISO 877-2, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 2: Exponering för direkt och glasfiltrerad solstrålning
ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering för solstrålning - Del 1: Generell vägledning
EN ISO 877-1, Plast - Metoder för exponering av solstrålning - Del 1: Allmän vägledning
EN ISO 7214, Cellplast - Polyeten - Provningsmetoder
ISO 7214, Cellular plastics — Polyethylene — Methods of test
ISO 17880.2, Cellular plastics - Self-supporting metal faced sandwich panels - Cellular plastics
ISO 18485, Peel test for the determination of interlaminar fracture toughness of flexible packaging laminates
ISO 18247, Plastics - Determination of the shear viscosity function of polymer melts using screw type rheometers
EN 14448, Heated tool welding of thermoplastics mouldings in mass production
ISO 8521, Plaströrsystem - Glasfiberrmerade plaströr (GRP) - Provningsmetoder för bestämning av skenbar draghållfasthet i omkretsriktningen
ISO 21307:2017/Amd 1, Plaströrsystem - Fogningsmetoder med smältsvetsning för PE rörsystem vid tillverkning av distributionssystem för vatten och gas - Tillägg 1
ISO 22391-5:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 5: Systemanpassning
ISO 22391-3:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 3: Rördelar
ISO 22391-2:2009/Amd 1, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - PE-RT - Del 2: Rör
ISO 15877-5:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 5: Systemanpassning
ISO 15877-3:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 3: Rördelar
ISO 15877-2:2009/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PVC-C - Del 2: Rör
ISO 15876-5:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 5: Systemanpassning
ISO 15876-3:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 3: Rördelar
ISO 15876-2:2017/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PB - Del 2: Rör
ISO 15875-5:2003/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material - Del 5.2: Systemanpassning
ISO 15875-3:2003/Amd 1, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer -Material PE-X - Del 3: Rördelar
ISO 15875-2:2003/Amd 2, Plaströrsystem för varm- och kallvatteninstallationer - Material PE-X - Del 2: Rör
EN 13476-3:2018/A1, Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 3: Specifikationer för rör och rördelar med slät inre och profilerad yttre yta och system, Typ B
EN 13476-2:2018/A1, Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för rör och rördelar med slät inre och yttre yta och system, Typ A
EN ISO 8659, Ventiler av plast - Utmattningshållfasthet - Provningsmetod
ISO 24187, Principles for the development of standards for investigation procedures of plastics in environmental media and materials
ISO 11296-9, Plastics piping systems for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer
ISO/IEC TS 23818-1, Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines - Part 1: Polyethylene (PE) material
EN ISO 17422, Plast - Miljöaspekter - Riktlinjer för införande i standarder (ISO 17422:2018)
CEN/TS 1401-2, Plaströrsystem - Rör av PVC-U för självfallsledningar i mark - Del 2: Krav på bestyrkande av systemöverensstämmelse
EN 13598-2, Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för nedstignings- och inspektionsbrunnar under trafiklast och vid stora läggningsdjup
ISO 23977-2, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 2: Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer
ISO 23977-1, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of plastic materials exposed to seawater - Part 1: Method by analysis of evolved carbon dioxide
ISO 23856, Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
ISO 23832, Plastics - Test method for degradation rate assessment of materials exposed to marine environmental matrices under laboratory conditions
ISO 11298-4, Plastics piping systems for the renovation of underground water networks - Part 4: Lining with cured in place pipes
ISO 13479, Polyolefinrör för transport av vätskor - Bestämning av motstånd mot sprickbildning - Provningsmetod för långsam sprickbildning på rör med anvisning
ISO 23627, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Steel Reinforced Corrugated Polyethylene Pipes and fittings
ISO 21787:2006/FDAmd 1, Industriventiler - Kägelventiler av termoplast - Tillägg 1
ISO 16139:2006/FDAmd 1, Industriventiler - Kilslidsventiler av termoplast - Tillägg 1
ISO 16138:2006/FDAmd 1, Industriventiler - Membranventiler av termoplast - Tillägg 1
ISO 16137:2006/FDAmd 1, Industriventiler - Backventiler av termoplast - Tillägg 1
ISO 16136:2006/FDAmd 1, Industriventiler - Vridspjällsventiler av termoplast - Tillägg 1
ISO 16135:2006/FDAmd 1, Industriventiler - Kulventiler av termoplast - Tillägg 1
ISO 23517, Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods
EN 1401-1, Plaströrsystem - Rör och rördelar av PVC-U för självfallsledningar för avloppsvatten i byggnad och mark - Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet
ISO 16620-2, Plast - Biobaserat innehåll - Del 2: Bestämning av biobaserat kolinnehåll
ISO 16929, Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning
ISO 8659, Ventiler av plast - Utmattningshållfasthet - Provningsmetod
ISO 17088, Specifikation av komposterbar plast
ISO/TR 21960, Plastics in the Environment - Current state of knowledge and methodologies
ISO PRF 7685, Plaströrsystem - Armerade plaströr (AP) - Bestämning av specifik ringstyvhet
ISO 22766, Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials in marine habitats under real field conditions
ISO 4427-5, Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 5: Systemanpassning
ISO 4427-3, Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 3: Rördelar
ISO 4427-2, Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 2: Rör
ISO 4427-1, Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 1: Allmänt
ISO 23149, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Thermoplastics - Recommended practice for installation
EN 17152-1, Plastledningssystem för underjordisk transport och lagring av icke-drickbart vatten - Lådor som används för infiltrering, dämpning och som förvaringssystem - Del 1: Specifikationer för stormvatten
EN 17151, Plastledningssystem för underjordisk transport och lagring av icke-drickbart vatten - Testmetod för bestämning av långsiktig kompressionshållfasthet i lådor
EN 17150, Plastledningssystem för underjordisk transport och lagring av icke-drickbart vatten - Testmetod för bestämning av kortsiktig kompressionshållfasthet i lådor
ISO 22526-3, Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification
ISO 22101-2, Plastics piping systems for industrial applications - Glass fibre reinforced polyethylene (PE-GF) - Part 2: Pipes
ISO 22101-1, Plastics piping systems for industrial applications - Glass fibre reinforced polyethylene (PE-GF) - Part 1: General
ISO 21138-1, Plaströrsystem - Rördelar - Självfallsledningar i mark - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 1: Materialspecifikationer och prestanda för rör, rördelar och system
ISO 10986, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end thrust
ISO/TS 22780, Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - System design of above ground pipe and joint installations without end-thrust
ISO 6259-2, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)
ISO 12176-5, Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 5: Two-dimensional data coding of components and data exchange format for PE piping systems
ISO 22526-2, Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 2: Material carbon footprint, amount (mass) of CO2 removed from the air and incorporated into polymer molecule
ISO 22526-1, Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 1: General principles
ISO/TS 16943 , Plaströrsystem - Rör och rördelar för distribution av vätska - Inspektion av svetsade (PE) elektromuffar med användning av ultraljud
ISO/TS 22499, Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
EN ISO 16929, Plast - Bestämning av graden av sönderdelning av plastmaterial under bestämda komposteringsförhållanden i pilotprovning (ISO/DIS 16929:2018)
ISO 22404, Plastics - Determination of the aerobic biodegradation of non-floating materials exposed to marine sediment - Method by analysis of evolved carbon dioxide
ISO 22403, Plastics - Assessment of the inherent aerobic biodegradability and environmental safety of non-floating materials exposed to marine inocula under laboratory and mesophilic conditions - Test methods and requirements
ISO/TR , Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids - Inspection of polyethylene butt fusion joints using phased array ultrasonic testing
ISO 9624, Thermoplastics piping systems for fluids under pressure - Flange adapters and loose backing flanges - Mating dimensions
ISO/TS 17902, Wrapped electrofoaming joints for PE piping systems with smooth outer wall for gravity drains and sewers
ISO 21138-3.2, Plaströrsystem - Rördelar - Självfallsledningar i mark - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 3: Rör och rördelar med icke slät utsida, Typ B
ISO 21138-2.2, Plaströrsystem - Rördelar - Självfallsledningar i mark - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 2: Rör och rördelar med slät utsida, Typ A
ISO 10639, Plaströrsystem för vattendistribution med eller utan tryck - Glasfiberarmerade plaströrsystem (GRP) baserade på polyesterpolymer (UP)
ISO 17885/Amd1, Plaströrssystem - Mekaniska rördelar för tryckrörsystem - Specifikationer
ISO/TS 12512, Glass reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes — Determination of initial specific ring stiffness using segment test species cut from a pipe
ISO 8779, Plaströrssystem - PE-rör för bevattningsändamål - Specifikationer
EN 16904, Plaströrssystem- Hållbarhet för bygg- och anläggningsarbeten- Produktkaregoriregler för plaströrssystem inom byggnad
EN 16903, Plaströrssystem- Hållbarhet för bygg- och anläggningsarbeten- Produktkategoriregler för markförlaggda plaströrssytem
EN 1329-1, Plaströrsystem för avlopp (låg och hög temperatur) inomhus - Styv PVC - Del 1: Specifikationer för rör och rördelar i systemet
EN N 4326 NWI, Thermoplastics piping and ducting systems - rainwater infiltration and storage/attenuation systems - Practices for underground installation
EN 13598-1, Plaströrsystem - Självfallsledningar för avloppsvatten i mark - PVC-U, PP och PE - Del 1: Specifikationer för rördelar inklusive rensbrunn
CEN/TS 22391-7, Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 7: Vägledning för bestryrkande av överensstämmelse
ISO/TS N6682, Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part1: Buried pipe
ISO 8533, Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin - Test methods to prove the design of cemented or wrapped joints:
ISO 8483, Plaströrsystem - Armerade plaströr - Provningsmetoder för bestämning av hållfasthet hos ihopskruvade flänskopplingar
ISO/TR 10986:2014, Plasitcs piping systems for pressure and non-pressure applications - Installation of pipes above ground - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
ISO 19469-1.2, Plastic piping systems for non pressure underground drainage - Single wall corrugated piping systems of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Part 1: General requirements and performance characteristics
ISO 19966, Polyethylene (PE) pipes and fittings — Determination of the resistance to crack initiation and slow crack growth on notched cylindrical bars under constant load (NCBT)
ISO 19469-3.2, Plastic piping systems for non pressure underground drainage - Single wall corrugated piping systems of polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Part 3: Pipes and fittings
ISO 19469-2, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage - Single Wall Corrugated piping systems of polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Pipes and fittings with a single wall corrugation
EN 12106, Plaströrsystem - Rör av (PE) och (PE-X)- Bestämning av motstånd mot inre tryckefter tryckavlastning
EN 15014, Plaströrssystem - Rörkomponenter i mark och ovan jord för vatten och andra vätskor - Krav och provningsmetoder/bedömning för rör och rördelar
EN 15015, Plaströrssystem - System för varm- och kallvattenledningar - Krav och provningsmetoder/bedömning för rör och rördelar
EN 15012, Plaströrssystem - Rörkomponenter för avlopp inomhus - Krav och provningsmetoder/bedömning för rör och rördelar
EN 15013, Plaströrssystem - Plaströr för avlopp i mark - Krav och provningsmetoder/bedömnings för rör och rördelar
ISO 9969, Termoplaströr - Bestämning av ringstyvhet
ISO/TR 16943 , Plaströrsystem - Rör och rördelar för distribution av vätska - Inspektion av svetsade (PE) elektromuffar med användning av ultraljud
Visa fler Visa färre
Utgivet 590 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 156/AG 1, Miljöaspekter
SIS/TK 156/AG 2, Plaströrssystem
Deltagare 27 företag och organisationer
AB Electrolux, Stockholm
AB Tetra Pak, Lund
Avfall Sverige AB, Malmö
Borealis AB, Stenungsund
Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper, Göteborg
Diab International AB, Laholm
Exova AB, Nyköping
Fortum Waste Solutions AB, Kumla
Georg Fischer AB, Stockholm
Hot Disk AB, Göteborg
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB, Stockholm
KTH, Stockholm
LK PEX AB, Ulricehamn
Lunds universitet, Lund
Mondi Örebro AB, Örebro
Perstorp AB, Perstorp
PipeLife Sverige AB, Ölsremma
Ragn-Sells AB, Bro
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Scandiflex Pac AB, Landskrona
Stena Recycling AB, Göteborg
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen, Stockholm
Trioplast AB, Smålandsstenar
Trioplast Landskrona AB, Landskrona
Uponor AB, Virsbo
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 61, Plastics
ISO/TC 61/SC 1, Terminology
ISO/TC 61/SC 10, Cellular plastics
ISO/TC 61/SC 11, Products
ISO/TC 61/SC 12, Thermosetting materials
ISO/TC 61/SC 13, Composites and reinforcement fibres
ISO/TC 61/SC 14, Plastics and environment
ISO/TC 61/SC 2, Mechanical properties
ISO/TC 61/SC 4, Burning behaviour
ISO/TC 61/SC 5, Physical-chemical properties
ISO/TC 61/SC 5/WG 23, Biobased plastics
ISO/TC 61/SC 6, Ageing, chemical and environmental resistance
ISO/TC 61/SC 9, Thermoplastic materials
ISO/TC 61/WG 4, Plastics joining
CEN/TC 249, Plastics
CEN/TC 249/WG 19, Light exposure
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri Tillverkningsprocesser inom gummi- och plastindustrin Råmaterial för gummi och plast Plast Cellmaterial Armerad plast Gummi- och plastprodukter Utrustningar för gummi- och plastindustrin Provningsbetingelser Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Seminarium: Biobaserade lösningar för framtiden

Den biobaserade ekonomin är under stark tillväxt i Sverige och nya lösningar utvecklas ständigt – både förbättring av befintliga processer och utveckling av nya produkter och material.

Välkommen till en eftermiddag där vi ur flera olika perspektiv undersöker hur standarder kan vara ett verktyg för att sätta dessa produkter på den internationella marknaden.

Tid: 14 oktober kl. 11:30-17:00
Plats: SIS Conference Centre, Stockholm

Pressmeddelande

Sverige bildar internationell grupp för plaståtervinning

Plaströrledningsnormer 2018
Inloggning för kommittédeltagare
Kalender
2019
november
tor
21
Arbetsgruppsmöte – AG 2 Plaströrssystem
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Lindahl

Emma Lindahl
Projektledare
08-55552067
emma.lindahl@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se