Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21003-2:2008/A1:2011

Flerskiktsrör för varm- och kallvatteninstallationer i byggnad - Del 2: Rör - Tillägg 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21003-2:2008/A1:2011

Flerskiktsrör för varm- och kallvatteninstallationer i byggnad - Del 2: Rör - Tillägg 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21003-2:2008/A1:2011

Flerskiktsrör för varm- och kallvatteninstallationer i byggnad - Del 2: Rör - Tillägg 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 2: Pipes - Amendment 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)

Artikelnummer: STD-79516

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-09

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 21003-2:2008