Standard Svensk standard · SS-EN 802

Plaströrsystem och kabelskyddsrör - Formsprutade rördelar av termoplast för tryckrörsystem - Bestämning av maximal deformation vid sammanpressning

Status: Gällande

Ämnesområden

Rördelar av plast (23.040.45)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15390

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-23

Antal sidor: 5