Standard Svensk standard · SS-ISO 4575:2007

Plast - Polyvinylkloridpasta - Bestämning av skenbar viskositet med Severs reometer (ISO 4575:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4575:2007

Plast - Polyvinylkloridpasta - Bestämning av skenbar viskositet med Severs reometer (ISO 4575:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the apparent viscosity, at high shear, of poly(vinyl chloride) (PVC) pastes prepared from PVC paste polymers and plasticizers, using the Severs rheometer. It applies in particular to “standard pastes” prepared in accordance with ISO 4612 or ISO 11468.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4575:2007

Plast - Polyvinylkloridpasta - Bestämning av skenbar viskositet med Severs reometer (ISO 4575:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Poly(vinyl chloride) pastes - Determination of apparent viscosity using the Severs rheometer (ISO 4575:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-62862

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-ISO 4575