Standard Svensk standard · SS-EN ISO 182-4

Plast - Bestämning av benägenheten hos kompounder och produkter baserade på homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid att utveckla väteklorid och övriga sura produkter vid förhöjda temperaturer - Del 4: Potentiometrisk metod (ISO 182-4:1993)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 182-4

Plast - Bestämning av benägenheten hos kompounder och produkter baserade på homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid att utveckla väteklorid och övriga sura produkter vid förhöjda temperaturer - Del 4: Potentiometrisk metod (ISO 182-4:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This part of ISO 182 specifies a method for the determination of the thermal stability at elevated temperature of compunds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers (in the following text abbreviated as PVC) which undergo dehydrochlorination (the evolution of hydrogen chloride).

Ämnesområden

Plast (83.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 182-4

Plast - Bestämning av benägenheten hos kompounder och produkter baserade på homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid att utveckla väteklorid och övriga sura produkter vid förhöjda temperaturer - Del 4: Potentiometrisk metod (ISO 182-4:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 4: Potentiometric method (ISO 182-4:1993)

Artikelnummer: STD-28781

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 18