Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6259-2:2020

Termoplaströr - Bestämning av hållfasthetsegenskaper - Del 2: Rör av icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-U), orienterad icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-O), klorerad polyvinylklorid (PVC-C) och polyvinylklorid med hög slagfasthet (PVC-HI) (ISO 6259-2:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6259-2:2020

Termoplaströr - Bestämning av hållfasthetsegenskaper - Del 2: Rör av icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-U), orienterad icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-O), klorerad polyvinylklorid (PVC-C) och polyvinylklorid med hög slagfasthet (PVC-HI) (ISO 6259-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the tensile properties of pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI, PVC-M or PVC-A), and in particular the following properties:
— the stress at yield and stress at break;
— the elongation at break.
NOTE The general method of test for the determination of the tensile properties of thermoplastics pipes is given in ISO 6259-1.
This document also gives, for information purposes only, the corresponding basic specifications in Annexes A, B, C and D.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6259-2:2020

Termoplaströr - Bestämning av hållfasthetsegenskaper - Del 2: Rör av icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-U), orienterad icke mjukgjord polyvinylklorid (PVC-O), klorerad polyvinylklorid (PVC-C) och polyvinylklorid med hög slagfasthet (PVC-HI) (ISO 6259-2:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI) (ISO 6259-2:2020)

Artikelnummer: STD-80024961

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-10-08

Antal sidor: 24