Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11173:2017

Plaströrsystem - Termoplaströr - Slagprovning - Trappstegsmetoden (ISO 11173:1994)

Status: Gällande

Omfattning
Specifies a method for determining the resistance to external blows of thermoplastic pipes of circular cross-section (staircase method). Applicable to isolated batches of pipe to be tested at 0 °C.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Staircase method (ISO 11173:1994)

Artikelnummer: STD-8029465

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1411