Standard Svensk standard · SS-ISO 6993-1:2006

Plaströrsystem - PVC-HI-rörsystem i mark för transport av gasformiga bränslen - Del 1: Rör för maximalt arbetstryck av 1 bar (100 kPa) (ISO 6993-1:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6993-1:2006

Plaströrsystem - PVC-HI-rörsystem i mark för transport av gasformiga bränslen - Del 1: Rör för maximalt arbetstryck av 1 bar (100 kPa) (ISO 6993-1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6993 specifies the requirements for pipes made of high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI)
intended to be used for the supply of gaseous fuels through buried pipelines having an operating temperature
range of 0 ??C up to and including ??30 ??C and a maximum operating pressure of 1 bar (100 kPa) 1).
It is applicable only to pipes manufactured from the high-impact PVC materials PVC-A, PVC-CPE and
PVC-EPR. The pipes are suitable for those gases not containing potentially damaging components in such
concentrations as to impair the properties of the pipe material.

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6993-1:2006

Plaströrsystem - PVC-HI-rörsystem i mark för transport av gasformiga bränslen - Del 1: Rör för maximalt arbetstryck av 1 bar (100 kPa) (ISO 6993-1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Buried, high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI) piping systems for the supply of gaseous fuels - Part 1: Pipes for a maximum operating pressure of 1 bar (100 kPa) (ISO 6993-1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45770

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-29

Antal sidor: 20