Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-4:2018

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 4: Fodring med rör med in-situ metod (ISO 11296-4:2018)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11296-4:2018/A1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-4:2018

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 4: Fodring med rör med in-situ metod (ISO 11296-4:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 222 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 222 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 555,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11296-4:2018, in conjunction with ISO 11296-1, specifies requirements and test methods for cured-in-place pipes and fittings used for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks with service temperatures up to 50 °C.
ISO 11296-4:2018 applies to the use of various thermosetting resin systems, in combination with compatible fibrous carrier materials, reinforcement, and other process-related plastics components (see 5.3).

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-4:2018

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppssystem - Del 4: Fodring med rör med in-situ metod (ISO 11296-4:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 222 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 222 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 555,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2018)

Artikelnummer: STD-80001437

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-22

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 11296-4:2011