Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13254:2017

Plaströrssystem - Självfallsledningar av termoplast - Metod för provning av vattentäthet (ISO 13254:2010)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13254:2010 specifies a test method for watertightness of thermoplastics products fabricated from more than one piece for non-pressure applications, and joints of thermoplastics piping systems for non-pressure applications.

Ämnesområden

Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Plaströr (23.040.20) Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Test method for watertightness (ISO 13254:2010)

Artikelnummer: STD-8029466

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-08

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1053