Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15103-1:2004

Plast - Sprutmassor av polyfenyleter (PPE) - Del 1: Beteckningssystem och specifikationsgrund (ISO 15103-1:2000)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15103-1:2004

Plast - Sprutmassor av polyfenyleter (PPE) - Del 1: Beteckningssystem och specifikationsgrund (ISO 15103-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15103-1:2004

Plast - Sprutmassor av polyfenyleter (PPE) - Del 1: Beteckningssystem och specifikationsgrund (ISO 15103-1:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 15103-1:2000)

Artikelnummer: STD-37054

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-20

Antal sidor: 12