Standard Svensk standard · SS-ISO 24538:2011

Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer genom gaskromatografisk analys av torrt pulver (ISO 24538:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24538:2011

Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer genom gaskromatografisk analys av torrt pulver (ISO 24538:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of residual vinyl chloride monomer in homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride. The method is based on a static headspace gas-chromatographic technique (i.e. the analysis of the vapour phase in equilibrium with the solid phase at constant temperature) and is suitable for all kinds of homopolymer and copolymer resin. It is done directly on the resin in powder form. For compounded material, granulate, extrudate, films, etc., use ISO 6401. NOTE In the case of compounded material, it is necessary to dissolve the sample in a suitable solvent in order to reach complete headspace equilibrium.

Ämnesområden

Termoplastmaterial (83.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24538:2011

Plast - Hartser av homopolymerer och sampolymerer av vinylklorid - Bestämning av kvarvarande vinylkloridmonomer genom gaskromatografisk analys av torrt pulver (ISO 24538:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of residual vinyl chloride monomer by gas-chromatographic analysis of dry powder (ISO 24538:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-77030

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-10

Antal sidor: 20