Standard Svensk standard · SS-ISO 16014-4:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av size-exclusion (gel)kromatografi - Del 4: Högtemperaturmetod (ISO 16014-4:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16014-4:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av size-exclusion (gel)kromatografi - Del 4: Högtemperaturmetod (ISO 16014-4:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16014 specifes a method for determining the average molecular mass and the molecular mass distribution of polymers by size-exclusion chromatography (SEC) using an organic eluent at temperatures between 60 °C and 180 °C. The average molecular mass and the molecular mass distribution are calculated from a calibration curve prepared using polymer standards. Therefore, this test method is classifed as a relative method (see ISO 16014-1:2012, Annex A).

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16014-4:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av size-exclusion (gel)kromatografi - Del 4: Högtemperaturmetod (ISO 16014-4:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of average molecular mass and molecular mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 4: High-temperature method (ISO 16014-4:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-86845

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-07-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 16014-4