Standard Svensk standard · SS-ISO 6993-4:2006

Plaströrsystem - PVC-HI-rörsystem i mark för transport av gasformiga bränslen - Del 4: Konstruktion, handhavande och installation (ISO 6993-4:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6993-4:2006

Plaströrsystem - PVC-HI-rörsystem i mark för transport av gasformiga bränslen - Del 4: Konstruktion, handhavande och installation (ISO 6993-4:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6993 specifies a code of practice for the design, handling and installation of high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes and fittings intended to be used for the supply of gaseous fuels through buried pipelines having an operating temperature range of 0 °C up to and including +30 °C and a maximum operating pressure of 1 bar (100 kPa) 1). The code of practice covers mains and service lines, and gives provisions for the design, installation, storage, handling, transportation and quality control of PVC-HI pipes and fittings up to and including an outside diameter of 400 mm, as well as backfilling, pipe system testing and commissioning. The pipes and fittings are suitable for those gases which do not contain potentially damaging components in such concentrations as to impair the properties of the pipe/fitting material.

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6993-4:2006

Plaströrsystem - PVC-HI-rörsystem i mark för transport av gasformiga bränslen - Del 4: Konstruktion, handhavande och installation (ISO 6993-4:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Buried, high-impact poly(vinyl chloride) (PVC-HI) piping systems for the supply of gaseous fuels - Part 4: Code of practice for design, handling and installation (ISO 6993-4:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45773

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-29

Antal sidor: 21