Standard Svensk standard · SS-ISO 16014-2:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av size-exclusion (gel)kromatografi - Del 2: Universal kalibreringsmetod (ISO 16014-2:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16014-2:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av size-exclusion (gel)kromatografi - Del 2: Universal kalibreringsmetod (ISO 16014-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16014 specifes a method for determining the average molecular mass and the molecular mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography (SEC). The average molecular mass and the molecular mass distribution are calculated using a universal calibration curve instead of the conventional calibration curve.A list of documents related to this part of ISO 16014 is given in the Bibliography.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16014-2:2012

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av size-exclusion (gel)kromatografi - Del 2: Universal kalibreringsmetod (ISO 16014-2:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of average molecular mass and molecular mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 2: Universal calibration method (ISO 16014-2:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-86843

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-07-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 16014-2