Standard Svensk standard · SS-ISO 16620-4:2018

Plast - Biobaserat innehåll - Del 4: Bestämning av biobaserat innehåll baserat på massa (ISO 16620-4:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16620-4:2018

Plast - Biobaserat innehåll - Del 4: Bestämning av biobaserat innehåll baserat på massa (ISO 16620-4:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of determining the biobased mass content in plastics products, based
on the radiocarbon analysis and elemental analysis.
This document is applicable to plastic products and plastic materials, polymer resins, monomers or
additives, which are made from biobased or fossil-based constituents.
This method is applicable, provided that the plastic product contains carbon element and that a
statement giving its elemental composition and its biobased mass content is available.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16620-4:2018

Plast - Biobaserat innehåll - Del 4: Bestämning av biobaserat innehåll baserat på massa (ISO 16620-4:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 156/AG 01

Internationell titel: Plastics - Biobased content - Part 4: Determination of biobased mass content (ISO 16620-4:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80007062

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-04

Antal sidor: 24