Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8988:2006

Plast - Fenolharts - Bestämning av halt hexametyltetraamin - Kjeldahlmetoden, överklorsyrametoden och saltsyrametoden (EN ISO 8988:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8988:2006

Plast - Fenolharts - Bestämning av halt hexametyltetraamin - Kjeldahlmetoden, överklorsyrametoden och saltsyrametoden (EN ISO 8988:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies three methods for the determination of the hexamethylenetetramine (“hexa”) content of phenolic resins. The three methods are equivalent. The Kjeldahl method described in Clause 3 is not applicable if there are other components containing nitrogen in the phenolic resin. The perchloric acid method and the hydrochloric acid method described in Clause 4 and Clause 5, respectively, are only applicable if there are no other basic or acidic additives in the resin. If the resin contains additives which can be oxidized by perchloric acid, only the hydrochloric acid method (Clause 5) is applicable.

Ämnesområden

Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8988:2006

Plast - Fenolharts - Bestämning av halt hexametyltetraamin - Kjeldahlmetoden, överklorsyrametoden och saltsyrametoden (EN ISO 8988:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine content - Kjeldahl method, perchloric acid method and hydrochloric acid method (EN ISO 8988:2006)

Artikelnummer: STD-46403

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-09-18

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN ISO 8988