Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9773/A1

Plast - Bestämning av brännbarhet hos tunna flexibla provkroppar i vertikalt läge i kontakt med liten flamma - Tillägg 1: Provkroppar (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9773/A1

Plast - Bestämning av brännbarhet hos tunna flexibla provkroppar i vertikalt läge i kontakt med liten flamma - Tillägg 1: Provkroppar (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Plast Allmänt (83.080.01) Härdplastmaterial (83.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9773/A1

Plast - Bestämning av brännbarhet hos tunna flexibla provkroppar i vertikalt läge i kontakt med liten flamma - Tillägg 1: Provkroppar (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source - Amendment 1: Specimens (ISO 9773:1998/Amd 1:2003)

Artikelnummer: STD-34610

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN ISO 9773