Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-2/A1:2006

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur (ISO 4589-2:1996/Amd 1:2205)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-2/A1:2006

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur (ISO 4589-2:1996/Amd 1:2205)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Plast (83.080) Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-2/A1:2006

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur (ISO 4589-2:1996/Amd 1:2205)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2: Ambient-temperature test (ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005)

Artikelnummer: STD-45044

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN ISO 4589-2