Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-2

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur (ISO 4589-2:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4589-2:2017 Tillägg: SS-EN ISO 4589-2/A1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-2

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur (ISO 4589-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 655 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 655 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Plast (83.080) Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-2

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 2: Provning vid omgivningstemperatur (ISO 4589-2:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 655 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 655 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2: Ambient-temperature test (ISO 4589-2:1996)

Artikelnummer: STD-25284

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 26

Ersätts av: SS-EN ISO 4589-2:2017