Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-2/A1:2010

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spänningsdeformationsegenskaper vid sammantryckning - Del 2: Högkonsistens material - Tillägg 1 (ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-2/A1:2010

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spänningsdeformationsegenskaper vid sammantryckning - Del 2: Högkonsistens material - Tillägg 1 (ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Cellmaterial (83.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3386-2/A1:2010

Flexibla cellmaterial - Bestämning av spänningsdeformationsegenskaper vid sammantryckning - Del 2: Högkonsistens material - Tillägg 1 (ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Flexible cellular polymeric materials - Determination of stress-strain characteristics in compression - Part 2: High-density materials - Amendment 1 (ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010)

Artikelnummer: STD-73895

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-20

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 3386-2