Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4892-2:2013/A1:2021

Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor - Tillägg 1: Klassificering av dagsljusfilter (ISO 4892-2:2013/DAM 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4892-2:2013/A1:2021

Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor - Tillägg 1: Klassificering av dagsljusfilter (ISO 4892-2:2013/DAM 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4892-2:2013 specifies methods for exposing specimens to xenon-arc light in the presence of moisture to reproduce the weathering effects (temperature, humidity and/or wetting) that occur when materials are exposed in actual end-use environments to daylight or to daylight filtered through window glass.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4892-2:2013/A1:2021

Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor - Tillägg 1: Klassificering av dagsljusfilter (ISO 4892-2:2013/DAM 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material, SIS/TK 156/AG 03

Internationell titel: Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps - Amendment 1: Classification of daylight filters (ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021)

Artikelnummer: STD-80031002

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-01

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 4892-2:2013