Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4892-2:2013

Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor (ISO 4892-2:2013)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 4892-2:2013/A1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4892-2:2013

Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor (ISO 4892-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 610 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 610 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 576 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4892-2:2013 specifies methods for exposing specimens to xenon-arc light in the presence of moisture to reproduce the weathering effects (temperature, humidity and/or wetting) that occur when materials are exposed in actual end-use environments to daylight or to daylight filtered through window glass.

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4892-2:2013

Plast - Metoder för exponering i artificiellt ljus - Del 2: Xenon-arc ljuskällor (ISO 4892-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 610 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 610 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 576 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2:2013)

Artikelnummer: STD-89397

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-03-11

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 4892-2:2006 , SS-EN ISO 4892-2:2006/A1:2009