Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24187:2023

Principer för analys av plaster och mikroplaster i miljön (ISO 24187:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24187:2023

Principer för analys av plaster och mikroplaster i miljön (ISO 24187:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden
Standarden beskriver de principer som ska följas vid analys av mikroplaster I olika miljömatriser. Detta inkluderar partikelstorleksklassificering, användning av viss apparatur vid provtagning och provbearbetning, samt bestämning av representativa provstorlekar. Syftet med standarden är att specificera minimikrav fram till dess att specifika standarder är tillgängliga. Dokumentet innehåller inte krav på övervakning. 

Fördelar med att använda standarden
Förutom att bidra till enhetlighet och jämförbarhet sparar du dessutom in den tid och de kostnader som krävs för att ta fram egna analysmetoder.

Omfattning
This document describes the principles to be followed in the analysis of microplastics in various environmental matrices. This includes the unique particle size classification of plastics, the use of certain apparatus with regard to sampling, sample preparation, and the determination of representative sample quantities.
The purpose of this document is to specify minimum requirements until specific standards for the different case situations are available. This is important to ensure that the development of the specific standards is done on a consistent basis to ensure that comparison or correlation of results is possible.
This document does not include requirements for monitoring actions.

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 24187:2023

Principer för analys av plaster och mikroplaster i miljön (ISO 24187:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöaspekter, SIS/TK 156/AG 01

Internationell titel: Principles for the analysis of microplastics present in the environment (ISO 24187:2023)

Artikelnummer: STD-80045810

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-10-02

Antal sidor: 32