Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13262:2017

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Spiralformade lättviktsrör av thermoplast - Bestämning av draghållfasthet hos en söm (ISO 13262:2010)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13262:2010 specifies a method for determining the tensile strength of a seam in a spirally-formed thermoplastics pipe. It is applicable to all such thermoplastics pipes, regardless of their intended use

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes - Determination of the tensile strength of a seam (ISO 13262:2010)

Artikelnummer: STD-8029469

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-08

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1979 , SS-ISO 13262:2010