Standard Svensk standard · SS-ISO 13262:2010

Plaströrssystem av termoplast för avlopp i mark - Spiralformade lättviktsrör av thermoplast - Bestämning av draghållfasthet hos en söm (ISO 13262:2010, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13262:2017

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the tensile strength of a seam in a spirally-formed thermoplastics pipe. It is applicable to all such thermoplastics pipes, regardless of their intended use.

Ämnesområden

Plaströr Rördelar av plast Avloppsinstallationer Utvändiga avloppssystem


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes - Determination of the tensile strength of a seam (ISO 13262:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-74329

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-03

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 13262:2017