Standard Svensk standard · SS-EN 1979

Plaströrsystem - Termoplaströr - Dubbelväggiga spiralformade termoplaströr - Bestämning av draghållfasthet hos en söm

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13262:2017

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics spirally-formed structured-wall pipes - Determination of the tensile strength of a seam

Artikelnummer: STD-24884

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-23

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 13262:2017