Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 22391-7:2011

Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 7: Vägledning för bestyrkande av överensstämmelse (ISO/TS 22391:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 22391-7:2011

Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 7: Vägledning för bestyrkande av överensstämmelse (ISO/TS 22391:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 22391 gives guidance on the assessment of conformity of products and assemblies in accordance with other applicable part(s) of ISO 22391 intended to be included in the manufacturer's quality plan as part of the quality management system and for the establishment of certification procedures. In conjunction with the other parts, this part of ISO 22391 is applicable to hot and cold water installations within buildings for the conveyance of water, whether or not intended for human consumption (domestic systems), under design pressures and temperatures appropriate to the class of application.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Vatteninstallationer (91.140.60) Yttre transportsystem för vatten (93.025)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 22391-7:2011

Plaströrssystem - Varm- och kallvatteninstallationer - Polyeten med förhöjd temperaturbeständighet (PE-RT) - Del 7: Vägledning för bestyrkande av överensstämmelse (ISO/TS 22391:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity (ISO/TS 22391:2011)

Artikelnummer: STD-82400

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-02

Antal sidor: 32

Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 22391-7:2019