Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-3:2017

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 3: Provning vid förhöjd temperatur (ISO 4589-3:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-3:2017

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 3: Provning vid förhöjd temperatur (ISO 4589-3:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 4589-3:2017 specifies methods for determining the minimum volume fraction of oxygen, in a mixture with nitrogen, that will support combustion of small vertical test specimens under specified test conditions over a range of temperatures between 25 °C and 150 °C. The range of temperatures is typically between 40 °C and 150 °C. The results are defined as temperature index values at the test temperature, which is typical of the practical temperature that a plastic material can experience in an overheated service situation.
Methods are provided for testing materials that are self-supporting at the test temperature in the form of vertical bars or sheet up to 10,5 mm thick. However, they are not applicable to form V which requires a supporting frame as defined in ISO 4589-2:2017, Table 2. These methods are suitable for solid, laminated or cellular materials characterized by an apparent density 100 kg/m3 or higher. The methods are also applicable to some cellular materials having an apparent density of less than 100 kg/m3. A method is provided for testing flexible sheet or film materials while supported vertically.
ISO 4589-3:2017 also includes a method (see Annex A) for determining the temperature at which the OI of small vertical test specimens in air is 20,9 % under specified test conditions. The temperature at which this occurs is defined as the flammability temperature (FT) and the method is limited to the determination of temperatures less than 400 °C. The method is not applicable to materials having an OI of <20,9 %.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Plast (83.080) Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4589-3:2017

Plast - Bestämning av brandegenskaper med hjälp av syreindex - Del 3: Provning vid förhöjd temperatur (ISO 4589-3:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 3: Elevated-temperature test (ISO 4589-3:2017)

Artikelnummer: STD-8027814

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 4589-3