Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 1401-2:2020

Plaströrsystem - Rör av PVC-U för självfallsledningar i mark - Del 2: Krav på bestyrkande av systemöverensstämmelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 1401-2:2020

Plaströrsystem - Rör av PVC-U för självfallsledningar i mark - Del 2: Krav på bestyrkande av systemöverensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives requirements and guidance for the assessment of conformity of formulations, products and assemblies in accordance with EN 1401-1 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of third-party certification procedures.
NOTE 1 The quality management system is expected to conform to or is no less stringent than the relevant requirements to EN ISO 9001 [1].
NOTE 2 If third party certification is involved, the certification body is expected be compliant with either EN ISO/IEC 17065 [2] or EN ISO/IEC 17021-series [3], as applicable.
NOTE 3 In order to help the reader, a basic test matrix is given in Annex A.
In conjunction with EN 1401-1, this document is applicable to piping systems made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) intended for non-pressure underground drainage and sewerage:
— buried in ground outside the building structure (application area code “U”);
— both buried in ground within the building structure and outside the building structure (application area code “UD”).

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Plaströr (23.040.20) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 1401-2:2020

Plaströrsystem - Rör av PVC-U för självfallsledningar i mark - Del 2: Krav på bestyrkande av systemöverensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity

Artikelnummer: STD-80020485

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-03-02

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/TS 1401-2:2012