Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13229:2011

Plaströrssystem - Självfallsledningar av termoplast - Rör och rördelar av PVC-U - Bestämning av viskositetstal och K-värde (ISO 13229:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the viscosity number (also known as reduced viscosity) and K-value of an unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC) resin derived from a pipe, fitting or compound.

In this International Standard, only the method for isolation (or separation) of the PVC resin is detailed, while the determination of the viscosity number is given in ISO 1628-2.

The presence of other additives or polymers can invalidate this method (see Clause 3).

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings - Determination of the viscosity number and K-value (ISO 13229:2010)

Artikelnummer: STD-81603

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 922 , SS-ISO 13229:2010